Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
38.12.22Фармацевтични отпадъци
01.11.71Фасул, зърно
10.39.15Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия
27.33.12Фасунги за лампи за напрежение <= 1000 В
20.14.24Феноли; фенолни алкохоли и техните производни
24.10.12Феросплави
61.10.11Фиксирани телефонни услуги - достъп и използване
61.10.12Фиксирани телефонни услуги - характеристики на телефонните повиквания
10.20.11Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени
10.20.14Филета от риба, замразени
10.20.21Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени
59.11.23Филми и друго видеосъдържание на диск, касета или друг технически носител
59.11.24Филми и друго видеосъдържание, зареждани по електронен път (downloads)
17.29.12Филтри на блокове и плочи от хартиена маса
17.12.43Филтърна хартия и картон; филцова хартия
13.99.13Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
64.99.19Финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
24.51.3Фитинги за тръби от чугун
24.51.30Фитинги за тръби от чугун
24.20.4Фитинги за тръби, неотлети, от стомана
24.20.40Фитинги за тръби, неотлети, от стомана
24.52.3Фитинги за тръби, отлети от стомана
24.52.30Фитинги за тръби, отлети от стомана
14.39Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
14.39.1Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
14.39.10Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
23.11.12Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин
24.44.25Фолио с дебелина (без подложката) <= 0,15 мм, от мед
24.42.25Фолио с дебелина (без подложката) <= 0,2 мм, от алуминий
32.99.24Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове
23.12Формувано и обработено плоско стъкло
23.12.1Формувано и обработено плоско стъкло
20.13.64Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди
20.13.42Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите)
20.14.53Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естери на халогеноводородите) и техните соли; и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
20.15.4Фосфорни торове, минерални или химични
26.70.12Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография
26.70.14Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати
26.70.1Фотографска техника и части за нея
20.59.11Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия
20.59.1Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки; химически препарати и несмесени продукти за фотографски цели
74.20Фотографски услуги
74.20.22Фотографски услуги, свързани с рекламна дейност
27.51.23Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии
96.02Фризьорски и козметични услуги
96.02.1Фризьорски и козметични услуги
96.02.14Фризьорски и козметични услуги, маникюр и педикюр по домовете
20.20.15Фунгициди
72.19.61Фундаментални изследвания в областта на други естествени науки
72.20.41Фундаментални изследвания в областта на други обществени и хуманитарни науки
72.20.31Фундаментални изследвания в областта на езикознанието и литературата
72.11.21Фундаментални изследвания в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
72.20.51Фундаментални изследвания в областта на икономиката
72.11.11Фундаментални изследвания в областта на медицинските биотехнологии
72.19.41Фундаментални изследвания в областта на медицинските науки и фармацията
72.20.21Фундаментални изследвания в областта на правото
72.20.11Фундаментални изследвания в областта на психологията
72.11.31Фундаментални изследвания в областта на селскостопанските биотехнологии
72.19.51Фундаментални изследвания в областта на селскостопанските науки
72.19.31Фундаментални изследвания в областта на техническите науки, без биотехнологиите
72.19.11Фундаментални изследвания в областта на физическите науки
72.19.21Фундаментални изследвания в областта на химическите и биологическите науки
01.19.1Фуражни растения
01.19.10Фуражни растения
01.22.13Фурми
16.21Фурнирни листове и дървесни плочи
16.21.24Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата
16.21.22Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина
16.21.23Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина
16.21.2Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг надлъжно нарязан дървен материал; "уплътнен" дървен материал
10.39.25Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени
01.11.82Фъстъци с шушулки
10.41.52Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
10.41.21Фъстъчено масло, сурово