Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
43.34.1Работи по боядисване
43.34.10Работи по боядисване
43.34Работи по боядисване и стъклопоставяне
43.12.11Работи по подготовка на строителната площадка, вкл. оформяне и разчистване на строителната площадка и подготовка на строителни участъци за добив
43.33.21Работи по полагане на вътрешни декоративни подови настилки и стенни облицовки от мрамор, гранит или мозайка
43.31Работи по полагане на мазилки
43.31.1Работи по полагане на мазилки
43.31.10Работи по полагане на мазилки
43.33Работи по полагане на облицовки и настилки
43.33.1Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки (керамични, бетонни, каменни и други)
43.33.10Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки (керамични, бетонни, каменни и други)
43.34.2Работи по стъклопоставяне
43.34.20Работи по стъклопоставяне
43.11Работи по събаряне и разрушаване
43.11.1Работи по събаряне и разрушаване
43.11.10Работи по събаряне и разрушаване
14.12.21Работни ансамбли и сака за жени
14.12.11Работни ансамбли и сака за мъже
14.12.22Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени
14.12.12Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже
14.12Работно облекло
14.12.2Работно облекло за жени
14.12.1Работно облекло за мъже
25.21.11Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана
26.30Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.40.1Радиоприемници
26.40.11Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство
13.10.92Развлакнени отпадъци и други отпадъци от памук
13.10.91Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми
13.10.9Развлакнени отпадъци; услуги по подготовка на естествените текстилни влакна за предене; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни прежди и конци
82.19Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис услуги
82.19.1Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис услуги
20.14.7Разнообразни основни органични химични продукти
93.29.19Разнообразни услуги, свързани с отдиха, н.д.
10.89.19Разнообразни хранителни продукти, н.д.
42.22.12Разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.21.12Разпределителни тръбопроводи
28.30.34Разпръсквачки на торове
03.00.31Ракooбразни, без замразените, от естествени водоеми
03.00.32Ракooбразни, без замразените, от развъдници
03.00.3Ракообразни, без замразените
10.20.31Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура
10.20.3Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, замразени, преработени или консервирани
10.20.34Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин
32.50.43Рамки за очила и подобни изделия
10.41.56Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени
10.41.24Рапично, репично и синапено масло, сурови
01.61Растениевъдни услуги
01.61.1Растениевъдни услуги
01.61.10Растениевъдни услуги
01.27Растения за напитки
01.27.1Растения за напитки
01.28.3Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или за унищожаване на насекоми или подобни
01.28.30Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или за унищожаване на насекоми или подобни
17.12.6Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа
17.12.60Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа
10.41.71Растителни восъци (без триглицериди)
10.41.7Растителни восъци (без триглицериди); дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
10.41Растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
10.41.2Растителни масла, сурови
10.39.3Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти
10.39.30Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти
10.89.15Растителни сокове и екстракти; пектинови материали; други лепкави и сгъстяващи материали
10.81.12Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки
10.81.13Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен
24.44.13Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави
10.41.5Рафинирани масла, без остатъци
19.20Рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф
30.30.13Реактивни двигатели, без турбореактивните
25.40.12Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства
22.19.1Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти
22.19.10Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти
22.11.2Регенерирани пневматични гуми от каучук
22.11.20Регенерирани пневматични гуми от каучук
17.23.13Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон
28.14.13Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове
28.14.11Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани
10.81.2Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар
10.81.20Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар
79.11.13Резервационни услуги за автобусен превоз
79.11.14Резервационни услуги за автомобили под наем (рент-а-кар)
79.11.11Резервационни услуги за въздушен превоз
79.11.12Резервационни услуги за железопътен превоз
79.90.32Резервационни услуги за конгресни центрове и изложбени зали
79.11.21Резервационни услуги за настаняване (нощувки)
79.11.23Резервационни услуги за организирани пътувания с обща цена
79.90.39Резервационни услуги за представления и развлечения и други услуги по резервации, н.д.
79.11.22Резервационни услуги за развлекателни плавания (круизи)
22.23.13Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси
41.00.26Резервоари, силози и складове
25.29.11Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий
27.40.24Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия
27.12.24Релета за напрежение <= 1000 В
42.12Релсови пътища; строителни и монтажни работи на релсови пътища
29.20.22Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана
29.20.2Ремаркета и полуремаркета; контейнери
27.51.29Реотани
38.32.2Рециклирани метални суровини
38.32.3Рециклирани неметални суровини
38.32.25Рециклирани суровини от алуминий
38.32.21Рециклирани суровини от благородни метали
38.32.34Рециклирани суровини от каучук
38.32.23Рециклирани суровини от мед
38.32.24Рециклирани суровини от никел
38.32.33Рециклирани суровини от пластмаси
38.32.31Рециклирани суровини от стъкло
38.32.35Рециклирани суровини от текстилни материали
38.32.32Рециклирани суровини от хартия и картон
38.32.22Рециклирани суровини от чугун или стомана
58.11.14Речници и енциклопедии, печатни
10.20Риба и други водни животни, преработени и консервирани
03.00Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство
10.20.24Риба, вкл. филета, пушена
03.00.2Риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена
10.20.13Риба, замразена
03.00.1Риба, негодна за консумация от човека, жива
10.20.25Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия
10.20.2Риба, преработена или консервирана по друг начин; хайвер и неговите заместители
10.20.1Риба, прясна, охладена или замразена
10.20.23Риба, сушена, дори осолена или в саламура
30.11.3Риболовни кораби и други кораби със специално предназначение
30.11.31Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова
14.14.23Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
14.14.13Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета
14.14Ризи, блузи и друго долно облекло
14.14.2Ризи, блузи и друго долно облекло, различно от трикотажното или плетеното
14.14.1Ризи, блузи и друго долно облекло, трикотажно или плетено
14.14.21Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
14.14.11Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
01.11.96Рициново семе
14.13.34Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
28.49.13Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове
28.12.12Ротационни хидравлични и пневматични двигатели
07.29.14Руди на благородни метали и техните концентрати
07.29Руди на цветни метали
07.29.1Руди на цветни метали и техните концентрати
01.11.32Ръж
14.19.13Ръкавици, трикотажни или плетени
26.52.11Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали
26.51.33Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д.
23.70Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
23.70.1Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали