Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
23.19.12Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи; "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми
58.29.29Пакети друг приложен софтуер
58.29.12Пакети мрежов софтуер
58.29.21Пакети общи бизнес софтуерни приложения за подобряване на производителността и софтуерни приложения за домашно ползване
58.29.11Пакети операционни системи
58.29.2Пакети приложен софтуер
58.29.1Пакети системен софтуер
58.29.13Пакети софтуер за управление на бази данни
58.29.14Пакети софтуерни средства и програмни езици
10.41.57Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
10.41.25Палмово масло, сурово
14.13.31Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
14.13.21Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
14.13.13Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета
14.13.11Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
01.16.11Памук, неомаганен или омаганен
13.10.25Памук, подготвен за предене
10.41.3Памучен линтер
10.41.30Памучен линтер
10.41.55Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
14.13.35Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
14.13.24Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
25.72.14Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали
01.11.76Папуда, зърно
35.30.11Пара и топла вода
35.30.1Пара и топла вода; услуги по снабдяване с пара и топла вода
13.92.23Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях
25.30.11Парни котли (парогенератори); котли "с прегрята вода"
25.30.1Парни котли и части за тях
25.30Парни котли, без котли за централно отопление
28.11.21Парни турбини
20.42.11Парфюми и тоалетни води
20.42Парфюми и тоалетни продукти
20.42.1Парфюми и тоалетни продукти
13.94.2Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба
13.94.20Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба
20.59.52Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци", и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д.
20.41.44Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане
01.13.52Патати (сладки картофи)
01.47.14Патици и токачки, живи
01.13.33Патладжани
01.49.25Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене
16.29.15Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци
11.02.11Пенливи вина от прясно грозде
38.21.4Пепели и остатъци от изгаряне на отпадъци
38.21.40Пепели и остатъци от изгаряне на отпадъци
20.59.51Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи
27.51.13Перални и сушилни машини, за домакинска употреба
13.92.15Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла
20.41.32Перилни и почистващи препарати
03.00.5Перли, необработени
32.99.3Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали
32.99.30Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали
10.12.5Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера
10.12.50Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера
20.20Пестициди и други агрохимикали
20.20.1Пестициди и други агрохимикали
26.12.91Печатане на платки
26.12.9Печатане на платки; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти
18.13.2Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли
18.13.20Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли
28.99.1Печатарски и книговезни машини и части за тях
20.30.24Печатарски мастила
28.99.13Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника
26.11.5Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки
26.11.50Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки
58.19.11Печатни пощенски картички, картички с пожелания и подобни
58.19.15Печатни рекламни материали, търговски и подобни каталози
28.21Пещи и горелки
28.21.1Пещи и горелки; части за тях
32.20.11Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти
11.05Пиво
11.05.1Пиво, без отпадъци от пивоварни
11.05.10Пиво, без отпадъци от пивоварни
20.13.68Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени
52.22.13Пилотски (лоцмански) услуги и услуги, свързани с акостиране в морски и крайбрежни води
52.22.14Пилотски (лоцмански) услуги и услуги, свързани с акостиране във вътрешни водни пътища
01.13.31Пипер
01.28.12Пипер (лют и сладък), сушен, несмлян
10.84.21Пипер (от вида piper), преработен
32.99.13Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки
36.00.11Питейна вода
30.12Плавателни съдове за отдих
30.12.1Плавателни съдове за отдих
30.11Плавателни съдове, без тези за отдих
24.41.3Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах
24.41.30Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах
13.96.15Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна
23.14.12Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна
28.94.14Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини
13.91Плетени платове
13.91.1Плетени платове
17.23.12Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон
10.39Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин
10.39.2Плодове и ядки, преработени и консервирани
10.39.24Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
10.82.24Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп
10.39.21Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени
10.39.29Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин
10.32Плодови и зеленчукови сокове
10.32.1Плодови и зеленчукови сокове
24.10.5Плосковалцувани продукти от стомана, плакирани или покрити и плосковалцувани продукти от бързорежеща и силициева електротехническа стомана
24.10.55Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана
24.10.54Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана
24.10.53Плосковалцувани продукти с широчина >= 600 мм, от силициева електротехническа стомана
24.10.52Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина >= 600 мм, от друга легирана стомана
24.10.51Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина >= 600 мм, от нелегирана стомана
32.99.16Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат
16.21.15Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали
16.21.12Плочи от дървесни частици
22.21.3Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали
22.21.30Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали
24.43.21Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово
16.21.13Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина
23.65.11Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества
28.30.31Плугове
20.13.11Плутоний и обогатен уран и техните съединения
20.13.1Плутоний и обогатен уран; торий и обеднен уран; други радиоактивни химични елементи
22.11.13Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети
22.11.11Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили
22.11.12Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди
22.11.14Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук
28.22.17Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали
20.41.2Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните
20.41.20Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните
28.92.11Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи
28.22Подемно-транспортни машини
28.22.1Подемно-транспортни машини и части за тях
42.12.1Подземни и надземни релсови пътища
42.12.10Подземни и надземни релсови пътища
22.19.72Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук
22.23.11Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси
01.28Подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.28.1Подправки, непреработени
10.84.2Подправки, преработени
28.29.22Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели
13.92.22Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг
13.92.13Покривки и кърпи за маса
43.91Покривни работи
43.91.1Покривни работи
20.16.54Полиамиди в първични форми
20.16.4Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми
20.16.40Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми
27.40.25Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена
20.16Полимери в първични форми
20.16.52Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми
20.16.3Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми
20.16.30Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми
20.16.1Полимери на етилена в първични форми
20.16.10Полимери на етилена в първични форми
20.16.51Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми
20.16.2Полимери на стирена в първични форми
20.16.20Полимери на стирена в първични форми
28.22.11Полиспасти
24.42.2Полуготови продукти от алуминий или от алуминиеви сплави
24.44.2Полуготови продукти от мед или от медни сплави
24.45.2Полуготови продукти от никел или от никелови сплави
24.43.2Полуготови продукти от олово, цинк и калай или от техните сплави
26.11.22Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях
17.12.33Полухимична хартия за навълняване "флутинг"
26.70.21Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване
65.12.71Помощ при пътуване
65.12.7Помощ при пътуване, застраховка на правни разноски и застраховка на разни финансови загуби
28.13.11Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи
28.13.1Помпи за течности; елеватори за течности
66.19.32Попечителски услуги
23.51.12Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент
01.23.13Портокали
01.30Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел
01.30.1Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел
01.30.10Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел
68.31Посреднически услуги на агенции за недвижими имоти
68.31.1Посреднически услуги на агенции за недвижими имоти
78.10Посреднически услуги на агенции по наемане на работа
78.10.1Посреднически услуги на агенции по наемане на работа
78.10.11Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал
78.10.12Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на всякакъв персонал
68.31.11Посреднически услуги по операции с жилищни сгради и прилежащата им земя, без съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на "time-share")
68.31.14Посреднически услуги по операции с нежилищни сгради и прилежащата им земя
68.31.15Посреднически услуги по операции с поземлени имоти, непредназначени за строителство
68.31.13Посреднически услуги по операции с поземлени имоти, предназначени за строителство
68.31.12Посреднически услуги по операции със съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на "time-share")
68.31.16Посреднически услуги по оценка на недвижими имоти
66.12.11Посреднически услуги по сделки с ценни книжа
66.12Посреднически услуги по сделки с ценни книжа и стоки
66.12.1Посреднически услуги по сделки с ценни книжа и стоки
66.12.12Посреднически услуги по сделки със стоки
68.32.11Посреднически услуги по управление на жилищни имоти, без съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на "time-share")
68.32Посреднически услуги по управление на недвижими имоти
68.32.1Посреднически услуги по управление на недвижими имоти
68.32.13Посреднически услуги по управление на нежилищни имоти
68.32.12Посреднически услуги по управление на съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на "time-share")
52.29.1Посреднически услуги при превоз на товари
52.29.19Посреднически услуги при превоз на товари, н.д.
27.90.51Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност >= 0,5 квар (силнотокови кондензатори)
53.10.14Пощенски услуги на гише
53.10.11Пощенски услуги, свързани с вестници и списания
53.10.13Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
53.10.12Пощенски услуги, свързани с кореспондентски пратки
58.19.14Пощенски, таксови и подобни марки, обгербвана хартия; банкноти; чекове; акции или облигации и подобни ценни книжа
01.13.44Праз и други лукови зеленчуци
01.24.25Праскови
24.42.21Прахове и люспи от алуминий
24.44.21Прахове и люспи от мед
24.45.21Прахове и люспи от никел
58.19.13Превадки и календари от всякакъв вид
74.30Преводачески услуги
74.30.1Преводачески услуги
49.20.13Превоз на други течни или газообразни продукти във вагон-цистерни с железопътен транспорт
49.41.13Превоз на други течни или газообразни продукти чрез автомобили-цистерни или полуремаркета
50.40.13Превоз на други течни или газообразни продукти чрез танкери по вътрешни водни пътища
50.20.13Превоз на други течни или газообразни товари чрез танкери по морски и крайбрежни води
50.40.19Превоз на други товари по вътрешни водни пътища
49.41.19Превоз на други товари с автомобилен транспорт
51.21.14Превоз на други товари с въздушен транспорт без разписание
51.21.13Превоз на други товари с въздушен транспорт по разписание
49.20.19Превоз на други товари с железопътен транспорт
50.20.19Превоз на други товари с морски и крайбрежен транспорт
49.41.16Превоз на живи животни и птици с автомобилен транспорт
50.40.11Превоз на замразени или охладени стоки чрез хладилни кораби по вътрешни водни пътища
50.20.11Превоз на замразени или охладени стоки чрез хладилни кораби по морски и крайбрежни води
50.40.12Превоз на нефт чрез танкери по вътрешни водни пътища
50.20.12Превоз на нефт чрез танкери по морски и крайбрежни води
49.20.12Превоз на нефтопродукти във вагон-цистерни с железопътен транспорт
49.41.12Превоз на нефтопродукти чрез автомобили-цистерни или полуремаркета
49.41.18Превоз на пощенски пратки с автомобилен транспорт
51.21.12Превоз на пощенски пратки с въздушен транспорт
49.20.15Превоз на пощенски пратки с железопътен транспорт
51.10.12Превоз на пътници по вътрешни линии с въздушен транспорт без разписание, без този за разглеждане на забележителности
51.10.11Превоз на пътници по вътрешни линии с въздушен транспорт по разписание
51.10.14Превоз на пътници по международни линии с въздушен транспорт без разписание
51.10.13Превоз на пътници по международни линии с въздушен транспорт по разписание
49.39.32Превоз на пътници с автомобилен транспорт с туристическа цел
49.39.2Превоз на пътници с въжени линии и лифтове
49.39.20Превоз на пътници с въжени линии и лифтове
51.10.15Превоз на пътници с въздушен транспорт без разписание, за разглеждане на забележителности
49.31.21Превоз на пътници с градски и крайградски автомобилен транспорт, вкл. с въжени линии по разписание
49.31.1Превоз на пътници с градски и крайградски железопътен транспорт, вкл. с метрополитен
49.31.10Превоз на пътници с градски и крайградски железопътен транспорт, вкл. с метрополитен
49.31.2Превоз на пътници с друг градски и крайградски транспорт
50.30.19Превоз на пътници с други плавателни съдове по вътрешни водни пътища
50.10.19Превоз на пътници с други плавателни съдове по море
49.10.11Превоз на пътници с железопътен транспорт с атракционна, туристическа или специална цел
49.31.22Превоз на пътници с комбиниран градски и крайградски транспорт по разписание
50.30.12Превоз на пътници с кораби за круизи по вътрешни водни пътища
50.10.12Превоз на пътници с кораби за круизи по море
51.22.11Превоз на пътници с космически транспорт
49.39.1Превоз на пътници с междуселищен и специализиран сухопътен транспорт по разписание
49.39.35Превоз на пътници с превозни средства, теглени от жива сила
50.30.11Превоз на пътници с фериботи по вътрешни водни пътища
50.10.11Превоз на пътници с фериботи по море
49.39.3Превоз на пътници със сухопътен транспорт без разписание
49.39.39Превоз на пътници със сухопътен транспорт, н.д.
49.41.15Превоз на твърди (сухи) насипни товари с автомобилен транспорт
49.20.16Превоз на твърди (сухи) насипни товари с железопътен транспорт
50.20.15Превоз на твърди (сухи) насипни товари с морски и крайбрежен транспорт
49.20.11Превоз на товари в хладилни машинни вагони с железопътен транспорт
51.22.12Превоз на товари с космически транспорт
49.41.17Превоз на товари с превозни средства, теглени от жива сила
49.41.11Превоз на товари чрез хладилни автомобили
30.20.31Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път
30.20.3Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път; вагони
21.20.24Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ
26.30.12Предаватели без вграден приемник
26.30.11Предаватели с вграден приемник
23.13.13Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло
32.99.1Предпазни и защитни средства; канцеларски принадлежности за писане
32.99.11Предпазни каски и други защитни средства
29.32.2Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили
29.32.20Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили
23.12.12Предпазно стъкло
85.10Предучилищно образование
13.10.6Прежди и шевни конци от памук
13.10.8Прежди и шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна
13.10.5Прежди от вълна, от фини или груби животински косми
13.10.50Прежди от вълна, от фини или груби животински косми
13.10.4Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна
13.10.40Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна
13.10.84Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци)
13.10.71Прежди от лен
13.10.61Прежди от памук (без шевните конци)
13.10.81Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за
13.10.83Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна
13.10.82Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно >= 85% от тези влакна
13.10.7Прежди от текстилни растителни влакна, различни от памук (вкл. лен, юта, кокосови влакна и коноп); хартиени прежди
13.10.72Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди
20.60.22Прежди с висока здравина от вискозна коприна
65.20Презастраховане
65.20.5Презастрахователни услуги, свързани с допълнително пенсионно осигуряване
65.20.50Презастрахователни услуги, свързани с допълнително пенсионно осигуряване
65.20.11Презастрахователни услуги, свързани с животозастраховане
65.20.1Презастрахователни услуги, свързани с животозастраховане, застраховки "Злополука" и "Заболяване"
65.20.4Презастрахователни услуги, свързани с правни разноски и финансови загуби
65.20.13Презастрахователни услуги, свързани със застраховка "Заболяване"
65.20.12Презастрахователни услуги, свързани със застраховка "Злополука"
65.20.3Презастрахователни услуги, свързани със застраховка "Обща гражданска отговорност", кредити и гаранции
65.20.25Презастрахователни услуги, свързани със застраховки "Пожар" и "Щети на имущество"
65.20.21Презастраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаване и използване на моторни превозни средства, без релсови превозни средства
65.20.31Презастраховка "Обща гражданска отговорност"
65.20.32Презастраховка на кредити и гаранции
65.20.41Презастраховка на правни разноски
65.20.42Презастраховка на разни финансови загуби
65.20.24Презастраховка на товари по време на превоз
27.33.11Прекъсвачи за напрежение <= 1000 В
49.50.19Пренос на други продукти по магистрални тръбопроводи
49.50.11Пренос на нефт и нефтопродукти по магистрални тръбопроводи
49.50.12Пренос на природен газ по магистрални тръбопроводи
27.40.21Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети)
28.24Преносими инструменти с вграден двигател
28.24.1Преносими инструменти с вграден двигател, без части за тях
28.24.11Преносими инструменти с вграден електрически двигател
28.24.12Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател
26.20.11Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри
42.22.11Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22.1Преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.22Преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи; строителни и монтажни работи по изграждане на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.21.1Преносни и разпределителни тръбопроводи
42.21Преносни и разпределителни тръбопроводи; строителни и монтажни работи на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.21.11Преносни нефто- и газопроводи и други преносни тръбопроводи, вкл. за вода
61.20.2Преносни услуги за доставчици на безжични далекосъобщителни услуги
61.20.20Преносни услуги за доставчици на безжични далекосъобщителни услуги
61.10.2Преносни услуги за доставчици на фиксирани далекосъобщителни услуги
61.10.20Преносни услуги за доставчици на фиксирани далекосъобщителни услуги
61.10.41Преносни услуги за интернет доставчици
20.59.55Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти
20.41.41Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди
20.41.4Препарати за ароматизиране; восъци
20.59.56Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д.
20.42.13Препарати за маникюр или педикюр
20.42.18Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите
73.12.2Препродажба на медийно време или място за реклама срещу заплащане (по договор или еднократно)
73.12.20Препродажба на медийно време или място за реклама срещу заплащане (по договор или еднократно)
10.83Преработени чай и кафе
10.83.1Преработени чай и кафе
24.46Преработено ядрено гориво
28.30.53Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки)
26.51.3Прецизни везни; инструменти за чертане или смятане, инструменти за измерване на дължини и други подобни инструменти
20.13.66Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра
26.40.44Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д.
58.29.32Приложен софтуер, зареждан по електронен път (downloads)
72.19.62Приложни изследвания в областта на други естествени науки
72.20.42Приложни изследвания в областта на други обществени и хуманитарни науки
72.20.32Приложни изследвания в областта на езикознанието и литературата
72.11.22Приложни изследвания в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
72.20.52Приложни изследвания в областта на икономиката
72.11.12Приложни изследвания в областта на медицинските биотехнологии
72.19.42Приложни изследвания в областта на медицинските науки и фармацията
72.20.22Приложни изследвания в областта на правото
72.20.12Приложни изследвания в областта на психологията
72.11.32Приложни изследвания в областта на селскостопанските биотехнологии
72.19.52Приложни изследвания в областта на селскостопанските науки
72.19.32Приложни изследвания в областта на техническите науки, без биотехнологиите
72.19.12Приложни изследвания в областта на физическите науки
72.19.22Приложни изследвания в областта на химическите и биологическите науки
06.20Природен газ във втечнено или газообразно състояние
06.20.1Природен газ във втечнено или газообразно състояние
06.20.10Природен газ във втечнено или газообразно състояние
36.00.1Природна вода
36.00Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на води
08.99.1Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали
08.99.10Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали
28.49.22Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини
42.91.1Пристанищни и брегови съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
42.91.10Пристанищни и брегови съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
21.10.51Провитамини, витамини и техните производни
21.10.5Провитамини, витамини и хормони; гликозиди и растителни алкалоиди и техните производни; антибиотици
26.30.2Проводникова далекосъобщителна техника и крайни устройства; видеофони
27.32.11Проводници за намотки
85.31Прогимназиално и средно общо образование
85.32Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
60.10.2Програми на радиоканали
60.10.20Програми на радиоканали
63.11.2Продажба на време или място за реклама в интернет
63.11.20Продажба на време или място за реклама в интернет
59.11.3Продажба на време или място за реклама в кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
59.11.30Продажба на време или място за реклама в кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
73.12.19Продажба на друг вид рекламно място или време за рекламиране срещу заплащане (по договор или еднократно)
63.12.2Продажба на място за реклама в интернет на web портали
63.12.20Продажба на място за реклама в интернет на web портали
58.11.4Продажба на място за реклама в книги, брошури и други издания
58.11.42Продажба на място за реклама в книги, брошури и други издания, електронни
58.11.41Продажба на място за реклама в книги, брошури и други издания, печатни
58.14.3Продажба на място за реклама в списания и други периодични издания
58.14.32Продажба на място за реклама в списания и други периодични издания, електронни
58.14.31Продажба на място за реклама в списания и други периодични издания, печатни
58.12.4Продажба на място за реклама в указатели, справочници и адресни списъци
58.12.40Продажба на място за реклама в указатели, справочници и адресни списъци
58.13.3Продажба на място за реклама във вестници
58.13.32Продажба на място за реклама във вестници, електронни
58.13.31Продажба на място за реклама във вестници, печатни
60.10.3Продажба на радиовреме за реклама
60.10.30Продажба на радиовреме за реклама
73.12.14Продажба на реклама, свързана със събития
60.20.3Продажба на телевизионно време за реклама
60.20.30Продажба на телевизионно време за реклама
20.42.12Продукти за гримиране на устните и очите
10.13.1Продукти от месо, субпродукти или кръв
25.50.2Продукти от праховометалургични материали
25.50.20Продукти от праховометалургични материали
16.23.11Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал
90.03.12Произведения на изкуството на писатели, композитори и други индивидуални творци, без артисти изпълнители, художници и скулптори
90.03.13Произведения на изкуството на художници и скулптори
20.14.71Производни на смолата или на други растителни продукти
41.00.21Производствени сгради
27.90.53Променливи или настройващи електрически кондензатори
28.25.2Промишлени вентилатори
28.25.20Промишлени вентилатори
20.11Промишлени газове
20.11.1Промишлени газове
20.14.21Промишлени мастни алкохоли
20.14.3Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; карбоксилни киселини и техните производни
20.14.31Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини
28.29.5Промишлени съдомиялни
28.29.50Промишлени съдомиялни
28.25.13Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи
28.25Промишлено хладилно и вентилационно оборудване
79.90.1Промоция на туризма и информационни услуги за туристите
19.20.31Пропан и бутан, втечнени
01.11.42Просо
21.20.22Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди
71.12.33Проучване на земните недра
74.90.1Професионална и техническа помощ и консултантски услуги, н.д.
85.41Професионално обучение след средно образование, но не висше
22.11.16Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук
31.03.11Пружини за легла и поставки за матраци
25.93.16Пружини и ресори от стомана или мед
24.42.22Пръти и профили от алуминий
24.44.22Пръти и профили от мед
24.10.66Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана
24.10.64Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана
24.10.62Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана
24.43.24Пръти, профили и тел, от калай
24.45.22Пръти, профили и тел, от никел
24.43.23Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк
01.49.12Птици, различни от домашните, отглеждани в стопанства, живи
10.89.12Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин
24.43.22Пудра, прахове и люспи, от цинк
20.42.14Пудри за козметична и тоалетна употреба
01.47.12Пуйки, живи
01.11.1Пшеница
01.11.12Пшеница, с изключение на твърда пшеница
32.40.32Пъзели (картинни мозайки)
01.13.29Пъпеши
27.20.11Първични акумулаторни елементи и батерии
27.20.1Първични акумулаторни елементи и батерии, части за тях
20.13.67Пържени железни пирити
42.11Пътища и самолетни писти; строителни и монтажни работи на пътища и самолетни писти
29.10.43Пътни влекачи за полуремаркета
30.20.32Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път
30.11.2Пътнически и товарни плавателни съдове, без тези за отдих
30.11.21Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи
49.32.11Пътнически таксиметрови услуги