Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
13.99.15Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка"
28.13.26Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане
28.13.27Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови
16.24.11Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал
14.19.21Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените
14.19.11Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени
14.19.2Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените
14.19.1Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, трикотажни или плетени
22.19.6Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук
22.19.60Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук
22.29.1Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси
22.29.10Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси
14.20Облекло и изделия от кожухарски кожи
14.13.4Облекло и текстилни изделия, употребявани
14.13.40Облекло и текстилни изделия, употребявани
14.11.1Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи
14.11.10Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи
14.11Облекло от обработени меки кожи
14.19.32Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани
14.20.1Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки
14.20.10Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки
28.41.12Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал
23.99.11Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани
17.12.7Обработена хартия и картон
15.11Обработени кожи
15.11.51Обработени кожи без косъм от други животни
15.11.5Обработени кожи без косъм от други животни; възстановени кожи на базата на кожа
15.11.3Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри
15.11.32Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите
15.11.31Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели
15.11.42Обработени кожи без косъм от кози
15.11.33Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри
15.11.41Обработени кожи без косъм от овце
15.11.4Обработени кожи без косъм от овце, кози и свине
15.11.43Обработени кожи без косъм от свине
15.11.1Обработени кожухарски кожи
15.11.10Обработени кожухарски кожи
23.70.11Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър
32.12.12Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни
15.20Обувки
15.20.1Обувки (без спортни и ортопедични обувки и обувки със защитно метално бомбе)
32.30.12Обувки за ски и сноуборд
15.20.21Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни
15.20.13Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки)
15.20.14Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки)
15.20.12Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки)
15.20.31Обувки със защитно метално бомбе
15.20.3Обувки със защитно метално бомбе и други обувки, н.д.
85.53Обучение на водачи на превозни средства
85.53.1Обучение на водачи на превозни средства
41.00.28Обществено-обслужващи сгради, сгради с култово и религиозно предназначение
84.11.21Общи услуги за служителите на държавните органи и служби
58.14.11Общоинформационни списания и други периодични издания, печатни
01.11.33Овес
01.45.1Овце и кози, живи
01.45Овце и кози, живи; сурово мляко и стригана вълна от тях
01.45.11Овце, живи
23.12.13Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети)
23.20Огнеупорни изделия
23.20.1Огнеупорни изделия
25.99.21Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали
23.20.12Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст
23.20.13Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д.
13.92.11Одеяла (без електрическите одеяла)
20.12.1Оксиди, пероксиди и хидрооксиди
20.13.25Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли
27.20.21Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели
27.20.22Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели
07.29.15Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати
24.43Олово, цинк и калай
24.43.1Олово, цинк и калай, недеформирани
10.61.11Олющен ориз (карго или кафяв)
85.42.41Онлайн услуги на висшето образование на образователна и научна степен "доктор"
85.42.31Онлайн услуги на висшето образование на образователно-квалификационна степен "магистър"
85.42.21Онлайн услуги на висшето образование на образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър" и "бакалавър"
85.42.11Онлайн услуги на висшето образование по краткосрочни програми
85.20.11Онлайн услуги на началното образование
85.41.11Онлайн услуги на общото образование след средно образование, но не висше
85.31.11Онлайн услуги на прогимназиалното общо образование
85.32.11Онлайн услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение
85.41.13Онлайн услуги на професионалното обучение след средно образование, но не висше
85.31.21Онлайн услуги на средното общо образование
85.32.21Онлайн услуги на средното професионално образование и обучение
23.13Опаковки и домакинско стъкло
23.13.1Опаковки и домакинско стъкло
16.24Опаковки от дървен материал
16.24.1Опаковки от дървен материал
22.22Опаковки от пластмаси
22.22.1Опаковки от пластмаси
38.12.26Опасни метални отпадъци
38.12Опасни отпадъци; услуги по събиране на опасни отпадъци
20.20.16Опасни пестициди
38.12.24Опасни химични отпадъци
10.83.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с преработката на чай и кафе
10.83.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с преработката на чай и кафе
23.91.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на абразивни изделия
23.91.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на абразивни изделия
29.10.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на автомобили и техните двигатели
29.10.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на автомобили и техните двигатели
20.15.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на азотни съединения и торове
20.15.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на азотни съединения и торове
27.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на акумулаторни батерии и акумулатори
27.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на акумулаторни батерии и акумулатори
24.42.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на алуминий
24.42.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на алуминий
27.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
28.14.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на арматурни изделия
28.14.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на арматурни изделия
20.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на багрила и пигменти
20.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на багрила и пигменти
32.13.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижута имитация
32.13.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижута имитация
32.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
32.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
26.40.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битова електроника
26.40.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битова електроника
27.51.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битови електроуреди
27.51.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битови електроуреди
24.41.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на благородни метали
24.41.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на благородни метали
20.30.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове
20.30.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове
30.40.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бойни бронирани транспортни машини
30.40.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бойни бронирани транспортни машини
23.52.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вар и гипс
23.52.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вар и гипс
25.91.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на варели и подобни съдове от стомана
25.91.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на варели и подобни съдове от стомана
30.92.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на велосипеди и инвалидни колички
30.92.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на велосипеди и инвалидни колички
11.02.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вина от грозде
11.02.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вина от грозде
17.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнести полуфабрикати
17.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнести полуфабрикати
23.65.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнесто-циментови изделия
23.65.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнесто-циментови изделия
30.30.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.30.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
17.21.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
17.21.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
22.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на външни и вътрешни гуми и регенерирани пневматични гуми
22.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на външни и вътрешни гуми и регенерирани пневматични гуми
25.40.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въоръжение и боеприпаси
25.40.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въоръжение и боеприпаси
14.13.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на горно облекло, без работно
14.13.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на горно облекло, без работно
23.63.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови за изливане бетонови смеси
23.63.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови за изливане бетонови смеси
10.91.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
10.91.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
10.92.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни за домашни любимци
10.92.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни за домашни любимци
10.85.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови ястия
10.85.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови ястия
16.23.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
16.23.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
22.23.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
22.23.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
23.41.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
23.41.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
17.22.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
17.22.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
23.44.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друга техническа керамика
23.44.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друга техническа керамика
27.32.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически и електронни проводници и кабели
27.32.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически и електронни проводници и кабели
27.90.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически съоръжения
27.90.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически съоръжения
23.69.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от бетон, гипс и цимент
23.69.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от бетон, гипс и цимент
16.29.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене
22.19.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от каучук
22.19.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от каучук
22.29.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от пластмаси
23.19.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
17.29.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от хартия и картон
17.29.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от хартия и картон
23.49.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други керамични изделия, н.д.
23.49.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други керамични изделия, н.д.
28.29.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини с общо предназначение, н.д.
28.29.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини с общо предназначение, н.д.
28.99.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини със специално предназначение, н.д.
28.99.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини със специално предназначение, н.д.
31.09.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други мебели
25.99.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други метални изделия, н.д.
25.99.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други метални изделия, н.д.
11.04.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други недестилирани алкохолни напитки
11.04.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други недестилирани алкохолни напитки
28.49.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други обработващи машини
28.49.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други обработващи машини
20.13.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни неорганични химични вещества
20.13.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни неорганични химични вещества
20.14.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни органични химични вещества
20.14.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни органични химични вещества
28.13.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други помпи и компресори
28.13.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други помпи и компресори
30.99.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други превозни средства, н.д.
30.99.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други превозни средства, н.д.
32.99.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други разнообразни продукти на производството, н.д.
32.99.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други разнообразни продукти на производството, н.д.
13.99.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други текстилни изделия, н.д.
13.99.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други текстилни изделия, н.д.
11.03.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други ферментирали напитки
11.03.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други ферментирали напитки
20.59.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други химични продукти, н.д.
20.59.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други химични продукти, н.д.
10.89.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други хранителни продукти, н.д.
10.89.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други хранителни продукти, н.д.
24.45.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други цветни метали
24.45.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други цветни метали
29.32.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други части и принадлежности за автомобили
14.19.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друго облекло и допълнения за облекло
14.19.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друго облекло и допълнения за облекло
20.51.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на експлозиви
20.51.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на експлозиви
27.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.33.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електроинсталационни изделия
27.33.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електроинсталационни изделия
26.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни елементи
29.31.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни и електрически части и устройства за автомобили
29.31.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни и електрически части и устройства за автомобили
20.53.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на етерични масла
20.53.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на етерични масла
10.81.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на захар
10.81.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на захар
32.40.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на игри и детски играчки
32.40.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на игри и детски играчки
23.61.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от бетон за строителството
23.61.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от бетон за строителството
23.62.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от гипс за строителството
23.62.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от гипс за строителството
23.99.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от други неметални минерали, н.д.
23.99.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от други неметални минерали, н.д.
25.93.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от тел, вериги и пружини
25.93.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от тел, вериги и пружини
20.60.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изкуствени и синтетични влакна
20.60.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изкуствени и синтетични влакна
26.60.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
27.31.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кабели от оптични влакна
27.31.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кабели от оптични влакна
10.82.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на какао, шоколадови и захарни изделия
10.82.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на какао, шоколадови и захарни изделия
13.94.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
13.94.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
17.23.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канцеларски материали от хартия и картон
17.23.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канцеларски материали от хартия и картон
23.43.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични електрически изолатори и керамични изолационни части
23.43.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични електрически изолатори и керамични изолационни части
23.31.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични плочки
23.31.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични плочки
13.93.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на килими и текстилни подови настилки
13.93.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на килими и текстилни подови настилки
19.10.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кокс и продукти на коксуването
19.10.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кокс и продукти на коксуването
26.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на компютърна техника
13.92.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
13.92.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
25.21.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на котли и радиатори за централно отопление
25.21.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на котли и радиатори за централно отопление
29.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на купета и каросерии за автомобили, ремаркета и полуремаркета
29.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на купета и каросерии за автомобили, ремаркета и полуремаркета
15.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
15.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
31.02.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски мебели
31.02.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски мебели
25.71.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски прибори и ножарски изделия
25.71.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски прибори и ножарски изделия
28.15.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лагери, предавки и съединители
28.15.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лагери, предавки и съединители
27.40.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лампи и осветители
27.40.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лампи и осветители
21.10.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени вещества
21.10.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени вещества
21.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени продукти
21.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени продукти
25.92.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на леки опаковки от метал
25.92.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на леки опаковки от метал
20.52.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лепила
20.52.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лепила
22.21.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
22.21.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
30.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на локомотиви, мотриси и вагони
10.73.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
10.73.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
11.06.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на малц
11.06.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на малц
10.42.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на маргарин и подобни хранителни мазнини
10.42.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на маргарин и подобни хранителни мазнини
31.03.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на матраци и дюшеци
31.03.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на матраци и дюшеци
28.92.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за добива и строителството
28.92.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за добива и строителството
28.41.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за обработка на метал
28.41.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за обработка на метал
28.96.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за пластмаси и каучук
28.96.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за пластмаси и каучук
28.30.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за селското и горското стопанство
28.94.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.94.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.95.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.95.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.91.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за металургията и леярството
28.91.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за металургията и леярството
28.93.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
28.93.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
31.01.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мебели за офиси и магазини
31.01.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мебели за офиси и магазини
24.44.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мед
24.44.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мед
32.50.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.50.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства
10.61.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мелничарски продукти
10.61.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мелничарски продукти
10.13.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месни продукти
10.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо от домашни птици
10.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо от домашни птици
10.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо, без месо от домашни птици
10.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо, без месо от домашни птици
25.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метална дограма
25.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метална дограма
25.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метални конструкции и части от тях
25.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метални конструкции и части от тях
32.91.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метли и четки
32.91.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метли и четки
11.07.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на минерални води и безалкохолни напитки
11.07.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на минерални води и безалкохолни напитки
10.51.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мляко и млечни продукти, без сладолед
10.51.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мляко и млечни продукти, без сладолед
32.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монети
32.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монети
26.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти
30.91.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мотоциклети и техните двигатели
30.91.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мотоциклети и техните двигатели
32.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на музикални инструменти
32.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на музикални инструменти
16.10.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нарязан и рендосан дървен материал
27.52.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неелектрически битови уреди
27.52.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неелектрически битови уреди
26.80.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на незаписани магнитни и оптични носители
26.80.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на незаписани магнитни и оптични носители
23.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на необработено плоско стъкло
23.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на необработено плоско стъкло
23.64.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неогнеупорни строителни разтвори
23.64.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неогнеупорни строителни разтвори
13.95.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
13.95.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
10.62.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нишесте и нишестени продукти
10.62.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нишесте и нишестени продукти
14.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло от обработени меки кожи
14.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло от обработени меки кожи
15.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обработени кожи
15.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обработени кожи
15.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обувки
15.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обувки
23.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на огнеупорни изделия
23.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на огнеупорни изделия
24.43.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на олово, цинк и калай
24.43.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на олово, цинк и калай
23.13.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки и домакинско стъкло
16.24.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от дървен материал
16.24.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от дървен материал
22.22.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от пластмаси
22.22.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от пластмаси
26.70.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.70.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на оптични уреди и елементи и фотографска техника
28.23.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на офис техника, без компютърната
25.30.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парни котли, без котли за централно отопление
25.30.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парни котли, без котли за централно отопление
20.42.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парфюми и тоалетни продукти
20.42.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парфюми и тоалетни продукти
20.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пестициди и други агрохимикали
20.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пестициди и други агрохимикали
28.21.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пещи и горелки
28.21.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пещи и горелки
11.05.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пиво
11.05.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пиво
30.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове за отдих
30.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове за отдих
30.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове, без тези за отдих
13.91.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плетени платове
13.91.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плетени платове
10.39.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин
10.32.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодови и зеленчукови сокове
10.32.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодови и зеленчукови сокове
28.22.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на подемно-транспортни машини
28.22.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на подемно-транспортни машини
20.16.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на полимери в първични форми
20.16.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на полимери в първични форми
28.24.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преносими инструменти с вграден двигател
28.24.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преносими инструменти с вграден двигател
10.31.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработени и консервирани картофи
24.46.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработено ядрено гориво
24.46.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработено ядрено гориво
20.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлени газове
20.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлени газове
28.25.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
28.25.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
14.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на работно облекло
14.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на работно облекло
26.30.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.30.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
10.41.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на растителни и животински масла и мазнини
10.41.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на растителни и животински масла и мазнини
19.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф
19.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф
10.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на риба, ракообразни и мекотели, преработени и консервирани
14.14.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на ризи, блузи и друго долно облекло
14.14.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на ризи, блузи и друго долно облекло
23.70.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
23.70.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
23.42.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на санитарна керамика
23.42.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на санитарна керамика
20.41.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
20.41.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
25.94.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на свързващи елементи
25.94.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на свързващи елементи
16.22.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сглобени плочи от дървен материал за подови покрития
16.22.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сглобени плочи от дървен материал за подови покрития
25.73.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сечива и инструменти за ръчна работа
25.73.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сечива и инструменти за ръчна работа
20.17.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на синтетичен каучук в първични форми
20.17.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на синтетичен каучук в първични форми
10.52.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сладолед
10.52.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сладолед
11.01.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спиртни напитки
11.01.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спиртни напитки
32.30.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спортни стоки
32.30.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спортни стоки
31.00.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на столове и седалки, части за тях и части за мебели
25.72.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на строителен и мебелен обков
25.72.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на строителен и мебелен обков
24.32.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеновалцувани тесни ленти
24.32.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеновалцувани тесни ленти
24.34.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглен тел
24.34.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглен тел
24.31.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглени пръти
24.31.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглени пръти
24.33.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноформувани или прегънати продукти от стомана
24.33.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноформувани или прегънати продукти от стомана
23.14.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на стъклени влакна
23.14.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на стъклени влакна
10.72.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
10.72.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
17.24.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тапети и подобни стенни облицовки
17.24.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тапети и подобни стенни облицовки
13.96.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.96.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.10.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни прежди и конци
24.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.51.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, фитинги и отливки от чугун
24.51.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, фитинги и отливки от чугун
28.11.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
28.11.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
23.32.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
23.32.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
13.20.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тъкани
13.20.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тъкани
12.00.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тютюневи изделия
12.00.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тютюневи изделия
26.51.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
26.51.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
14.39.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
14.39.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
23.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на формувано и обработено плоско стъкло
23.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на формувано и обработено плоско стъкло
16.21.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фурнирни листове и дървесни плочи
17.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хартия и картон
17.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хартия и картон
28.12.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
28.12.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
10.71.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни
10.71.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни
10.86.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хомогенизирани и диетични храни
10.86.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хомогенизирани и диетични храни
10.84.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хранителни подправки и овкусители
10.84.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хранителни подправки и овкусители
23.51.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цимент
23.51.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цимент
25.29.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.29.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цистерни, резервоари и контейнери от метал
26.52.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на часовници и часовникови механизми
26.52.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на часовници и часовникови механизми
14.31.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чорапи и чорапогащи
14.31.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чорапи и чорапогащи
24.10.9Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чугун, стомана и феросплави
24.10.99Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чугун, стомана и феросплави
27.31.12Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно
26.70.24Оптични контролно-измервателни уреди
26.80.12Оптични носители, незаписани
26.70Оптични уреди и елементи и фотографска техника
32.20.13Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти
20.12.23Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене
20.14.4Органични съединения с азотни функционални групи
20.14.51Органични тиосъединения и други органоминерални съединения
20.14.5Органични тиосъединения и други органоминерални съединения; хетероциклени съединения, н.д.
24.33.2Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана
24.33.20Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана
01.25.35Орехи
59.11.21Оригинали на кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
63.99.2Оригинали на компилации от факти и информация
63.99.20Оригинали на компилации от факти и информация
59.20.22Оригинали на радиопредавания
60.10.12Оригинали на радиопрограми
62.01.2Оригинали на софтуер
62.01.21Оригинали на софтуер за компютърни игри
60.20.2Оригинали на телевизионни програми
60.20.20Оригинали на телевизионни програми
72.00.2Оригинали, като резултат от интердисциплинарни научни изследвания и експериментални разработки
72.00.20Оригинали, като резултат от интердисциплинарни научни изследвания и експериментални разработки
72.11.4Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта на биотехнологиите
72.11.40Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта на биотехнологиите
72.19.7Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта на естествените, техническите, медицинските и селскостопанските науки, без биотехнологиите
72.19.70Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта на естествените, техническите, медицинските и селскостопанските науки, без биотехнологиите
72.20.6Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта на обществените и хуманитарните науки
72.20.60Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта на обществените и хуманитарните науки
10.61.12Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен
01.12Ориз, неолющен (арпа)
01.12.1Ориз, неолющен (арпа)
01.12.10Ориз, неолющен (арпа)
10.61.1Ориз, олющен или натрошен
86.23.11Ортодонтски услуги
27.40.2Осветители
17.12.13Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети
10.62.2Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци
10.62.20Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци
23.19.21Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло
42.99.12Открити съоръжения за спорт и развлечение
38.11.4Отпадъци (от вида на превозни средства и оборудване), за разкомплектоване
38.12.27Отпадъци и остатъци от батерии и акумулатори
38.11.57Отпадъци от кожа
38.21.3Отпадъци от органични разтворители
38.21.30Отпадъци от органични разтворители
11.05.2Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни
11.05.20Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни
38.11.55Отпадъци от пластмаси
38.11.51Отпадъци от стъкло
38.11.56Отпадъци от текстилни материали
12.00.2Отпадъци от тютюн
12.00.20Отпадъци от тютюн
38.11.52Отпадъци от хартия и картон
20.14.8Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло
20.14.80Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло
38.12.25Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
31.01.12Офис мебели от дървесина
31.01.11Офис мебели от метал
28.23.21Офис техника
28.23.2Офис техника и части за нея
28.23Офис техника, без компютърната
01.49.23Охлюви, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура (без морските охлюви)
10.84.11Оцет и заместители на оцета
10.84.1Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица
32.50.4Очила, лещи и части за тях