Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
01.43.12Магарета, мулета и катъри, живи
26.40.32Магнетофони и други апарати за записване на звук
26.11.12Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби
26.80Магнитни и оптични носители, незаписани
26.80.1Магнитни и оптични носители, незаписани
26.80.11Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани
13.10.1Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин
13.10.10Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин
10.41.12Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници
10.11.5Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине
10.11.50Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине
10.12.3Мазнини от птици
10.12.30Мазнини от птици
19.20.28Мазути (котелни горива), н.д.
10.89.13Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели
08.12.13Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството
10.73.11Макарони, юфка и подобни макаронени изделия
10.73Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
10.73.1Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
01.25.12Малини, къпини или черници
11.06Малц
11.06.1Малц
11.06.10Малц
01.23.14Мандарини, тангерини и клементини
52.21.11Маневрени услуги в железопътния транспорт
01.13.53Маниока
10.42Маргарин и подобни хранителни мазнини
10.42.1Маргарин и подобни хранителни мазнини
10.42.10Маргарин и подобни хранителни мазнини
01.13.14Марули
20.14.73Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти
28.29.13Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене
28.12.13Маслено-хидравлични помпи
01.26.1Маслини
01.26.12Маслини за производство на зехтин
10.41.53Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
10.41.22Маслиново масло, сурово
10.82.12Масло, мазнина и течно масло, от какао
01.26Маслосъдържащи плодове
20.59.3Мастила, без печатарските
20.59.30Мастила, без печатарските
01.29.3Материали от растителен произход, използвани главно в кошничарството или за плетене на рогозки, за пълнеж, за производство на метли или четки, при боядисване или дъбене; продукти от растителен произход, н.д.
01.29.30Материали от растителен произход, използвани главно в кошничарството или за плетене на рогозки, за пълнеж, за производство на метли или четки, при боядисване или дъбене; продукти от растителен произход, н.д.
31.03Матраци и дюшеци
31.03.1Матраци и дюшеци
31.03.12Матраци и дюшеци, без поставки за матраци
28.15.25Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки)
28.22.14Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове
28.41.31Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал
28.41.32Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал
28.92Машини за добива и строителството
28.94.11Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали
28.49.1Машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали
28.49.12Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза
28.49.11Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло
28.41Машини за обработка на метал
28.41.1Машини за обработка на метал чрез лазерни лъчи или подобни методи; обработващи центри и подобни машини
28.41.11Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане
28.96Машини за пластмаси и каучук
28.30.3Машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация
28.94.1Машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали
28.30.81Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения
28.93.2Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
28.93.20Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
28.94.12Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали
28.30Машини за селското и горското стопанство
28.30.54Машини за събиране на корени или грудки
28.94Машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.95Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.95.11Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях
28.95.1Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон; части за тях
28.94.22Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране
28.30.86Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д.
26.51.62Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите
28.96.1Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях
28.96.10Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях
28.30.83Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните
28.93.18Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д.
28.94.3Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини)
28.94.30Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини)
28.29.21Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове
28.29.2Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове; механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; механични уплътнители
28.92.4Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми
28.92.40Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми
28.99.2Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
28.99.20Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
28.91Машини и оборудване за металургията и леярството
28.91.1Машини и оборудване за металургията и леярството; части за тях
28.93Машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
28.93.1Машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн, без части за тях
28.99.11Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове
28.93.13Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д.
28.94.21Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или д
28.93.14Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки
27.90.3Машини и устройства за спояване, заваряване (дори с режещо действие) или повърхностно закаляване
28.30.5Машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба
28.41.33Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал
28.41.23Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал
28.41.22Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал
28.41.24Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини
28.99.12Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли
27.51.22Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател
25.99.23Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали
31.01Мебели за офиси и магазини
31.01.1Мебели за офиси и магазини
31.09.12Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни
31.09.14Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук)
32.50.3Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях
32.50.30Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях
24.44Мед
24.44.11Меден камък; циментна мед (медна утайка)
10.72.12Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети
26.60.13Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
32.50Медицински и зъболекарски инструменти и средства
86.23Медицински услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
86.23.1Медицински услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
86.22Медицински услуги, предоставяни от лекари специалисти
86.22.1Медицински услуги, предоставяни от лекари специалисти
86.21Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
86.21.1Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
86.21.10Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
32.50.1Медицински, хирургически и зъболекарски инструменти и апарати
32.50.12Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори
07.29.11Медни руди и техните концентрати
49.39.11Междуселищен превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
49.39.34Междуселищен случаен автобусен превоз без разписание
03.00.4Мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени
10.20.32Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура
10.81.14Меласа
10.61Мелничарски продукти
23.91.11Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика
10.13Месни продукти
10.13.13Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация
10.11.3Месо и субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени
10.12Месо от домашни птици
10.12.2Месо от домашни птици, замразено
10.12.20Месо от домашни птици, замразено
10.12.1Месо от домашни птици, прясно или охладено
10.12.10Месо от домашни птици, прясно или охладено
10.11.31Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено
10.13.12Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено
10.11.11Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено
10.11.1Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено
10.11.34Месо от кози, замразено
10.11.14Месо от кози, прясно или охладено
10.11.35Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено
10.11.15Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено
10.11.33Месо от овце, замразено
10.11.13Месо от овце, прясно или охладено
10.11.32Месо от свине, замразено
10.13.11Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено
10.11.12Месо от свине, прясно или охладено
10.11Месо, без месо от домашни птици
25.12Метална дограма
13.96.11Метални и метализирани прежди
25.11Метални конструкции и части от тях
25.93.13Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед
20.13.31Метални халогениди
20.13.3Метални халогениди; хипохлорити, хлорати и перхлорати
20.13.21Металоиди
28.29.23Металопластични и механични уплътнители
32.91Метли и четки
32.91.1Метли и четки
32.91.11Метли и четки за домакинството
32.20.16Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти
17.11.14Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните
28.30.6Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прaхообразни материали за земеделски или градинарски цели
28.30.60Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели
25.99.11Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий
27.51.27Микровълнови фурни
26.51.61Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи
26.40.41Микрофони и техните стойки
26.40.4Микрофони, високоговорители, приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия
19.20.23Минерален терпентин
11.07.1Минерални води и безалкохолни напитки
11.07.11Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани
08.91Минерални суровини за химическото производство и за торове
08.91.1Минерални суровини за химическото производство и за торове
28.92.1Миннодобивни машини
28.93.11Млекарски центрофуги
28.93.12Млекопреработващи машини и апарати
10.51.3Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване
10.51.30Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване
10.51Мляко и млечни продукти, без сладолед
10.51.2Мляко прясно и сметана, на прах
10.51.21Мляко прясно и сметана, обезмаслени, на прах
10.51.1Мляко прясно и сметана, обработени, течни
10.51.22Мляко прясно и сметана, пълномаслени, на прах
10.51.11Мляко прясно, обработено, течно
26.20.18Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа
61.20.12Мобилни далекосъобщителни гласови услуги
61.20.13Мобилни далекосъобщителни текстови услуги
61.20.14Мобилни далекосъобщителни услуги за пренос на данни, без текстови услуги
61.20.1Мобилни далекосъобщителни услуги и услуги на частни мрежи за безжични далекосъобщителни системи
32.99.15Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди
32.11Монети
32.11.1Монети
32.11.10Монети
26.20.17Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри
26.40.34Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите
20.14.22Моноалкохоли
09.10.12Монтаж, ремонт и демонтаж на сонди за добив на нефт и природен газ, вкл. съпътстващи услуги
43.39.11Монтажни работи на декоративни елементи
43.32Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
43.32.1Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
43.32.10Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
43.99.7Монтажни работи на други сглобяеми елементи
43.99.70Монтажни работи на други сглобяеми елементи
43.99.5Монтажни работи на метални елементи и конструкции
43.99.50Монтажни работи на метални елементи и конструкции
43.29.12Монтажни работи на огради
43.99.2Монтажни работи на скеле
43.99.20Монтажни работи на скеле
26.70.11Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване
26.12.1Монтирани печатни платки
26.12.10Монтирани печатни платки
26.12Монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти
01.13.41Моркови и репи
03.00.21Морска и океанска риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от естествени водоеми
03.00.23Морска и океанска риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от развъдници
03.00.63Морска трева и други водорасли, годни за консумация от човека, от естествени водоеми
03.00.64Морска трева и други водорасли, годни за консумация от човека, от развъдници
03.00.65Морска трева и други водорасли, негодни за консумация от човека, от естествени водоеми
03.00.66Морска трева и други водорасли, негодни за консумация от човека, от развъдници
25.11.21Мостове и елементи за мостове от стомана
42.13.1Мостове и тунели
42.13.10Мостове и тунели
42.13Мостове и тунели; строителни и монтажни работи на мостове и тунели
30.91.11Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем <= 50 см3
30.91.1Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател; кошове
30.91Мотоциклети и техните двигатели
30.91.12Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3
30.20.2Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път
30.20.20Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път
08.11.11Мрамор и други строителни и декоративни варовици
13.94.12Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.
91.02.2Музейни сбирки и колекции
91.02.20Музейни сбирки и колекции
59.20.35Музика, зареждана по електронен път (downloads)
59.20.33Музикални аудиодискове, касети или друг технически носител
32.20Музикални инструменти
32.20.1Музикални инструменти, без части за тях
32.20.14Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин
96.02.12Мъжки бръснаро-фризьорски услуги