Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
28.92.12Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване
24.20.32Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър <= 406,4 мм, от стомана
24.20.22Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
24.20.3Заварени тръби с външен диаметър <= 406,4 мм, от стомана
24.20.2Заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
24.20.34Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър <= 406,4 мм, от стомана
24.20.31Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър <= 406,4 мм, от стомана
24.20.21Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
25.99.25Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани
10.83.12Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе
77.40.14Запазени марки и франчайзи
32.99.41Запалки и други устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части
32.99.4Запалки и лули и части за тях; изделия от възпламенителни материали; течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки
26.20.21Запаметяващи устройства
26.20.2Запаметяващи устройства и други устройства за съхранение на информация
65.12.21Застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, без релсови превозни средства
65.12.12Застраховка "Заболяване"
65.12.11Застраховка "Злополука"
65.12.5Застраховка "Обща гражданска отговорност"
65.12.50Застраховка "Обща гражданска отговорност"
65.12.41Застраховка "Пожар"
65.12.4Застраховка "Пожар"и "Щети на имущество"
65.12.49Застраховка "Щети на имущество"
65.12.62Застраховка на гаранции
65.12.61Застраховка на кредити
65.12.6Застраховка на кредити и гаранции
65.12.72Застраховка на правни разноски
65.12.73Застраховка на разни финансови загуби
65.12.36Застраховка на товари по време на превоз
65.12.1Застраховки "Злополука" и "Заболяване"
10.81Захар
01.14Захарна тръстика
01.14.1Захарна тръстика
01.14.10Захарна тръстика
10.82.23Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао
01.13.71Захарно цвекло
01.13.7Захарно цвекло и семена от захарно цвекло
59.20.13Звукозаписни оригинали
01.13.12Зеле
01.11.62Зелен грах
01.11.61Зелен фасул
10.83.13Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание <= 3 кг
28.30.1Зеленчуково-градинарски трактори
28.30.10Зеленчуково-градинарски трактори
10.39.12Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
10.39.11Зеленчуци (без картофи), замразени
10.39.18Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина
10.39.1Зеленчуци (без картофи), преработени и консервирани
10.39.13Зеленчуци (без картофи), сушени
01.13Зеленчуци, кореноплодни и грудкови, дини и пъпеши
43.12Земни работи
43.12.1Земни работи
43.99.6Зидарски работи
43.99.60Зидарски работи
24.41.2Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах
24.41.20Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах
28.15.24Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори
10.61.33Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация
01.11Зърнено-житни (без ориз) и бобови растения, маслодайни семена