Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
35.21.1Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, различни от нефтения газ и другите газообразни въглеводороди
35.21.10Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, различни от нефтения газ и другите газообразни въглеводороди
28.29.1Газгенератори, апарати за дестилация, филтриране или ректификация
28.11.23Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите
35.21Газообразни горива
27.40.15Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи
19.20.26Газьол
22.29.26Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси
25.93.14Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий
27.11.26Генератори за променлив ток (алтернатори)
71.12.31Геоложки и геофизични консултантски услуги
71.12.3Геоложки, геофизични, сеизмични проучвания и консултантски услуги
71.12.32Геофизични услуги
23.52.2Гипсови свързващи вещества
23.52.20Гипсови свързващи вещества
21.10.53Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни
08.12.2Глина и каолин
10.62.13Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д.
28.21.11Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства
24.10.73Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана
24.10.72Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана
24.10.71Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана
24.10.3Горещовалцувани плоски продукти от стомана
24.10.36Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана)
24.10.34Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана
24.10.32Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана
24.10.35Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм, от друга легирана стомана
24.10.33Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм, от корозионноустойчива стомана
24.10.31Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм, от нелегирана стомана
24.10.6Горещообработени валцдрат и пръти от стомана
24.10.7Горещообработени отворени профили, шпунтови профили и елементи за релсов път, от стомана
27.90.42Горивни клетки
19.20.24Гориво за реактивни двигатели от бензинов и керосинов тип
14.19.22Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различни от трикотажните или плетените
14.19.12Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажни или плетени
14.13Горно облекло, без работно
14.13.3Горно облекло, различно от трикотажното или плетеното, за жени или момичета
14.13.2Горно облекло, различно от трикотажното или плетеното, за мъже или момчета
14.13.1Горно облекло, трикотажно или плетено
02.10Горски дървета и услуги на горските разсадници
02.10.11Горски дървета и храсти, живи
02.10.1Горски дървета и храсти, живи; семена от тях
23.63Готови за изливане бетонови смеси
23.63.1Готови за изливане бетонови смеси
23.63.10Готови за изливане бетонови смеси
10.89.16Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни
20.30.21Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити
10.89.11Готови супи и бульони и препарати за тях
10.91Готови храни (фуражи) за селскостопански животни
10.91.1Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна
10.91.10Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна
10.92Готови храни за домашни любимци
10.92.1Готови храни за домашни любимци
10.92.10Готови храни за домашни любимци
10.85Готови ястия
10.85.1Готови ястия
10.85.13Готови ястия на базата на зеленчуци
10.85.14Готови ястия на базата на макаронени изделия
10.85.11Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв
10.85.12Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели
49.39.33Градски и крайградски случаен автобусен превоз без разписание
26.40.31Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук
08.11.12Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали
24.10.14Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана
27.90.13Графитни електроди и други изделия от графит или от друг въглерод, за електрическо приложение
01.11.75Грах, зърно
10.39.16Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия
25.99.26Гребни винтове и техните лопатки
01.23.11Грейпфрути (вкл. помело)
01.21Грозде
01.21.1Грозде
22.11.1Гуми, външни и вътрешни, нови
22.11Гуми, външни и вътрешни; регенерирани пневматични гуми
22.19.5Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми
22.19.50Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми
01.13.8Гъби и трюфели
01.13.80Гъби и трюфели
01.47.13Гъски, живи