Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
19.20.41Вазелин; парафин; нефтен восък и други минерални восъци
20.41.43Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали
28.13.21Вакуумпомпи
24.10.65Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана
24.10.63Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана
24.10.61Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана
22.23.12Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси
01.28.18Ванилия, непреработена
23.52Вар и гипс
25.91Варели и подобни съдове от стомана
25.91.1Варели и подобни съдове от стомана
25.91.12Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана
25.92.12Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост <= 300 л, от алуминий
25.91.11Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост >= 50 л, но <= 300 л, без механични или термични устройства, от стомана
08.11.2Варовик и суров гипс
08.11.20Варовик и суров гипс
13.99.16Ватирани текстилни изделия на парчета
28.29.32Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни
28.29.31Везни с автоматично действие, дозатори
26.51.31Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма
30.92.1Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател
30.92.10Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател
30.92Велосипеди и инвалидни колички
32.40.31Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли
15.11.21Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)
15.11.2Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково, метализирано или друго покритие
27.51.15Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба
25.93.17Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях
28.92.5Верижни трактори
28.92.50Верижни трактори
11.04.1Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде
11.04.10Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде
17.12.11Вестникарска хартия на роли или на листа
17.12.1Вестникарска, ръчно отлята и друга непокрита хартия и картон за писане, печатане или други графични цели
58.13.2Вестници в онлайн режим
58.13.20Вестници в онлайн режим
58.13.1Вестници, печатни
58.13.10Вестници, печатни
75.00Ветеринарномедицински услуги
75.00.1Ветеринарномедицински услуги
75.00.11Ветеринарномедицински услуги по опазване на здравето на домашните любимци
75.00.12Ветеринарномедицински услуги по опазване на здравето на селскостопанските животни
28.11.24Ветрогенератори
30.12.11Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател
26.40.6Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор
26.40.60Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор
26.40.33Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ
59.11.25Видеосъдържание, излъчвано в реално време чрез интернет (streaming)
11.02Вина от грозде
11.02.12Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст
11.02.1Вина от прясно грозде; гроздова мъст
11.02.2Винени утайки; суров винен камък (тригия)
11.02.20Винени утайки; суров винен камък (тригия)
26.40.42Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон
27.90.43Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1000 В
85.42Висше образование
17.11Влакнести полуфабрикати
23.65Влакнесто-циментови изделия
23.65.1Влакнесто-циментови изделия
01.16Влакнодайни растения
01.16.1Влакнодайни растения
30.11.32Влекачи и тласкачи
01.49.13Влечуги, отглеждани в стопанства (вкл. змиите и костенурките), живи
20.15.36Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат
32.30.13Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове
20.11.11Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове
20.13.63Водороден пероксид
01.49.26Восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени
25.12.1Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий
25.12.10Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий
22.23.14Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси
20.11.13Втечнен и сгъстен въздух
28.15.21Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана
26.20.16Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство
20.14.1Въглеводороди и техните производни
20.11.12Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи
32.30.16Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д.
25.93.11Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана
30.30Въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
28.13.2Въздушни или вакуумпомпи; въздушни компресори или компресори за други газове
28.29.11Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация
28.13.24Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят
28.13.22Въздушни помпи, ръчни или крачни
15.11.52Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна
39.00Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
10.11.41Вълна табашка, непрана
10.11.4Вълна табашка, непрана; сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета, катъри, овце и кози
13.10.22Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене
13.10.24Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене
17.21.11Вълнообразен картон (велпапе) на роли или на листа
17.21Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
17.21.1Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
25.40Въоръжение и боеприпаси
25.40.1Въоръжение, боеприпаси и части за тях
28.99.32Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение
22.11.15Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук