Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КПИД.

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на позицията
20.12Багрила и пигменти
01.25.31Бадеми
01.11.72Бакла, зърно
27.11.5Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори
27.11.50Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори
02.30.11Балата, гутаперча, гуаюла, чикл и аналогични естествени продукти
30.30.2Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства
30.30.20Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства
01.22.12Банани
20.51.11Барути и експлозиви
30.92.4Бебешки и детски колички и части за тях
30.92.40Бебешки и детски колички и части за тях
11.07Безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
24.20.12Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана
24.20.1Безшевни тръби и кухи профили от стомана
24.20.11Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана
19.20.21Бензин за двигатели
32.13Бижута имитация
32.13.1Бижута имитация
32.13.10Бижута имитация
32.12.13Бижутерийни и златарски изделия и техните части
32.12Бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
32.12.1Бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
20.51.12Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори
10.83.15Билков чай
32.40.42Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри
26.70.22Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи
20.59.58Биодизел
26.40Битова електроника
27.51.21Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател
27.51Битови електроуреди
06.10.2Битуминозни шисти и битуминозен пясък
06.10.20Битуминозни шисти и битуминозен пясък
23.99.13Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран
08.99.21Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени
08.99.2Благородни и скъпоценни камъни; пемза, шмиргел, естествени абразиви; други минерали, н.д.
24.41Благородни метали
24.10.23Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана
24.10.22Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана
24.10.21Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана
16.29.23Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк
01.11.7Бобови растения без шушулки
01.11.77Бобови растения от вида (Cajanus cajan), зърно
01.11.6Бобови растения със зелени шушулки
25.93.12Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий
20.30.23Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои
20.30.1Бои и лакове на базата на полимери
20.30.12Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда
20.30.11Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда
20.30Бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове
30.40Бойни бронирани транспортни машини
30.11.1Бойни плавателни съдове
30.11.10Бойни плавателни съдове
25.40.11Бойно въоръжение, различно от револвери, пистолети и подобни оръжия
86.10.12Болнични акушеро-гинекологични услуги
86.10.14Болнични психиатрични услуги
86.10.13Болнични рехабилитационни услуги
86.10.11Болнични хирургически услуги
25.40.13Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях
01.25.39Бразилски орехи, кашу и други черупкови плодове, н.д.
28.30.32Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене
10.91.2Брашно и агломерати от люцерна
10.91.20Брашно и агломерати от люцерна
10.61.23Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове
10.61.22Брашно от други зърнено-житни растения
10.61.2Брашно от зърнено-житни и сухи бобови растения; смеси и теста
10.41.42Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно
10.61.21Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж
10.31.13Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи
10.13.16Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки
10.20.41Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека
10.20.4Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека; други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, н.д.
38.32.13Брикети, н.д. (произведени от няколко различни промишлени отпадъци)
19.20.1Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива
19.20.11Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от антрацитни и черни въглища
19.20.12Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от кафяви и лигнитни въглища
19.20.13Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от торф
13.99.12Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви
26.51.63Броячи за газове, течности или електричество
26.51.64Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри
25.71.12Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти)
28.11.12Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване
28.11.11Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови
30.91.31Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем <= 1000 см3, за мотоциклети
30.91.32Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем > 1000 см3, за мотоциклети
29.10.11Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем <= 1000 см3, за автомобили
29.10.12Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1000 см3, за автомобили
23.13.11Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло
16.24.12Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал