Кодове за плащане на осигуровки и данъци за 2018

Осигуровки и данъци за 2018
Банкови сметки на НАП за 2018

Данъци и други приходи за централния бюджет
110000

Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ
551111

Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК
561111

Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
581111

Образци на преводни нареждани и пощенски записи (от 1 март 2014 г.)