Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
62.03Управление и обслужване на компютърни средства и системи
68.32Управление на недвижими имоти
66.11Управление на финансови пазари
66.30Управление на фондове
49.42Услуги по преместване