Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
90.03Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
59.12Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
71.20Технически изпитвания и анализи
45.20Техническо обслужване и ремонт на автомобили
49.41Товарен автомобилен транспорт
51.21Товарен въздушен транспорт
49.20Товарен железопътен транспорт
50.20Товарен морски и крайбрежен транспорт
50.40Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
49.50Тръбопроводен транспорт
79.11Туристическа агентска дейност
55.20Туристическо и друго краткосрочно настаняване
79.12Туроператорска дейност
47.79Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
47.11Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.19Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
47.99Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
47.89Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки
47.82Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки
47.81Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.30Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
47.63Търговия на дребно с аудио и видео записи
47.43Търговия на дребно с битова електроника
47.54Търговия на дребно с битови електроуреди
47.62Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки
47.78Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
47.29Търговия на дребно с други хранителни стоки
47.52Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
47.65Търговия на дребно с игри и играчки
47.61Търговия на дребно с книги
47.41Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
47.73Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
47.59Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде
47.74Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
47.22Търговия на дребно с месо и месни продукти
47.25Търговия на дребно с напитки
47.71Търговия на дребно с облекло
47.72Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
47.75Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
47.21Търговия на дребно с плодове и зеленчуци
47.23Търговия на дребно с риба и други морски храни
47.53Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития
47.51Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки
47.42Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
47.26Търговия на дребно с тютюневи изделия
47.24Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия
47.76Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях
47.77Търговия на дребно с часовници и бижутерия
45.32Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили
47.64Търговия на дребно със спортни стоки
47.91Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
46.43Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
46.66Търговия на едро с друга офис техника, без компютри
46.69Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях
46.49Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
46.73Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
46.52Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
46.74Търговия на едро с железария и арматурни изделия
46.23Търговия на едро с живи животни
46.37Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
46.51Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
46.64Търговия на едро с машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
46.63Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
46.61Търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях
46.47Търговия на едро с мебели, килими и осветители
46.32Търговия на едро с месо и месни продукти
46.72Търговия на едро с метали и руди
46.33Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
46.34Търговия на едро с напитки
46.42Търговия на едро с облекло и обувки
46.62Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
46.77Търговия на едро с отпадъци и скрап
46.65Търговия на едро с офис мебели
46.45Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
46.31Търговия на едро с плодове и зеленчуци
46.44Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
46.71Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
46.41Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
46.35Търговия на едро с тютюневи изделия
46.46Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
46.75Търговия на едро с химични вещества и продукти
46.22Търговия на едро с цветя и растения
46.48Търговия на едро с часовници и бижутерия
45.31Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
46.36Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
46.21Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
46.24Търговия на едро със сурови и обработени кожи
35.23Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи
45.19Търговия с други автомобили над 3.5 т
35.14Търговия с електрическа енергия
45.11Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.40Търговия с мотоциклети и части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
46.12Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
46.13Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
46.14Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
46.15Търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
46.16Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
46.17Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.11Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати