Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
03.22Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
03.21Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни
38.31Разкомплектоване на отпадъци
16.10Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
82.19Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
35.22Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
35.13Разпределение на електрическа енергия
59.13Разпространение на филми и телевизионни предавания
33.16Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
33.17Ремонт и поддържане на други превозни средства
33.15Ремонт и поддържане на плавателни съдове
95.21Ремонт на битова електроника
95.22Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
95.29Ремонт на други лични и домакински вещи
33.19Ремонт на друго оборудване
33.14Ремонт на електрически съоръжения
33.13Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
95.11Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
33.12Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
95.24Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
33.11Ремонт на метални изделия
95.12Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
95.25Ремонт на часовници и бижута
38.32Рециклиране на сортирани отпадъци
23.70Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали