Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
24.54Леене на други метали
24.53Леене на леки метали
24.52Леене на стомана
24.51Леене на чугун
01.70Лов и спомагателни дейности