Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
25.50Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
82.11Комбинирани административни офис дейности
01.50Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
81.10Комплексно обслужване на сгради
62.01Компютърно програмиране
70.21Консултантска дейност по връзки с обществеността
62.02Консултантска дейност по информационни технологии
70.22Консултантска дейност по стопанско и друго управление
51.22Космически транспорт
55.30Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили