Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
43.22Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29Изграждане на други инсталации
43.21Изграждане на електрически инсталации
58.13Издаване на вестници
58.29Издаване на други програмни продукти
58.11Издаване на книги
58.21Издаване на компютърни игри
58.14Издаване на списания и други периодични издания
58.12Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
90.01Изпълнителско изкуство
71.12Инженерни дейности и технически консултации
33.20Инсталиране на машини и оборудване