Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
90.04Експлоатация на зали за представления
52.21Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
93.11Експлоатация на спортни обекти и съоръжения