Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
Към издание КИД 2008 на Националния Статистически Институт

Въведи част от код или име на дейността
КодНаименование на икономическа дейност
75.00Ветеринарномедицинска дейност
85.42Висше образование
18.20Възпроизвеждане на записани носители
02.10Възпроизводство на гори
39.00Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
84.21Външни работи