Речник на финансовите термини

Напиши дума
Жилищно - ипотечни заеми
заеми, разрешавани от търговските банки за строеж, извършване на подобрения и закупуване на жилища срещу ипотекиране обекта на кредитиране
Жилищно - спестовен влог
вид влог, по който внесените средства са предназначени за покупка или строеж на ново жилище