Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)

Дата на последни промени: 20.02.2017 г.

Въведи част от код или име на населено място
ЕКАТТЕНаселено място
76025с. Фазаново , област Бургас (BGS), област Царево (BGS13)
76039с. Факия , област Бургас (BGS), област Средец (BGS06)
76042с. Фатово , област Смолян (SML), област Смолян (SML31)
76064с. Фелдфебел Денково , област Добрич (DOB), област Добрич-селска (DOB15)
76073с. Филаретово , област Сливен (SLV), област Котел (SLV11)
76090с. Филипово , област Благоевград (BLG), област Банско (BLG01)
76100с. Филипово , област Хасково (HKV), област Тополовград (HKV32)
76114с. Филиповци , област Перник (PER), област Трън (PER51)
76145с. Флорентин , област Видин (VID), област Ново село (VID30)
76159с. Фотиново , област Кърджали (KRZ), област Кирково (KRZ14)
76162с. Фотиново , област Пазарджик (PAZ), област Батак (PAZ03)
76180с. Фролош , област Кюстендил (KNL), област Кочериново (KNL27)
76193с. Фурен , област Враца (VRC), област Криводол (VRC21)
76203с. Фъргово , област Благоевград (BLG), област Сатовча (BLG42)
76217с. Фърговци , област Габрово (GAB), област Габрово (GAB05)
76220с. Фъревци , област Габрово (GAB), област Трявна (GAB35)
76234с. Фъртуни , област Габрово (GAB), област Трявна (GAB35)
ЕКАТТЕСелищни образувания
95087Фазанарията землище (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
94502Фатрико дере землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95114Фотоволтаичен парк - Адата землище (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
95131Фотоволтаичен парк - Кунин Ямач землище (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
95159Фотоволтаичен парк - Мерата землище (36230) с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив
95145Фотоволтаичен парк - Чилингирско землище (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
95399Фотоволтаичен парк Мочура землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас