Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Цена "купува"
(Bid price) - това е цената, която купувачът е склонен да плати за даден финансов актив.
Цена "продава"
(ASK Price) - това е цената, която продавачът би искал да получи за даден финансов актив.
Ценови диапазон при затваряне
(Closing Range) - диапазонът на цените, на които са сключени сделките в периода на затваряне на борсата
Ценови диапазон при отваряне
(Opening Range) - диапазонът на цените, на които са сключени сделките в периода на отваряне на борсата.