Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Хеджиране
(Hedging) - 1. Покупка или продажба на фючърсен контракт, като временен заместител на транзакция на спот пазар. Обикновено включва две противоположни позиции в един актив, като едната е на спот пазар, а другата във фючърсен контракт или опция. 2. При валутната търговия хеджиране е възможността за поддържане едновременно на дълга и къса позиции в една валутна двойка. Не всички търговски платформи предлагат подобна опция.
Хеджър
(Hedger) - физическо лице или компания, планиращи да притежават някакъв актив (соя, царевица, месо, злато, облигации, акции и т.н.), които искат да контролират риска от промяна в цената. За целта откриват противоположна позиция на фючърсен или опционен пазар, която по-късно закриват чрез офсетна операция.
Хоризонтален спред
(Horizontal Spred) - покупката на кол или пут опция и едновременна продажба на същия вид опция и обикновено със същата цена на упражняване, но различен месец на падеж.