Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Упражняване на опция
(Exercise) - действие, предприето от притежателя (купувача) на кол опция, ако иска да купи базовия актив или от притежателя (купувача) на пут опция, ако иска да продаде базовия актив.