Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Равновесна цена
(Equilibrium Price) - цена на даден актив, при която търсенето и предлагането се уравновесяват.
Реална доставка
(Real Delivery)- - прехвърляне собствеността върху базовия актив на фючърс от продавача на купувача на контракта. Всяка борса има специфични правила за доставка. За някои контракти се прави паричен сетълмент.
Ренминби
(Renminbi) - название в дилърския жаргон за китайския юан CNY.
Реципрочен метод за котиране
(Reciprocal Quotation Terms) - начин за котиране на валутните пазари, при който се дава стойността на щатския долар за единица чуждестранна валута (EUR/USD GBP/USD). Нарича се още Европейски метод за котиране, тъй като се прилага предимно в Европа.