Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Назначаване на позиция
(Assignment) - когато купувачът на опцията я упражни, на продавача се назначава дълга позиция в базовия актив, ако е продадена пут опция или къса позиция, ако е продадена кол опция.
Най-висока цена
(High) - най-високата достигната цена при търгуването на даден актив за определен период от време.
Най-ниска цена -
(Low) - най-ниската достигната цена при търгуването на даден актив за определен период от време.
Ниво на подкрепа
(Support Level) - ценово равнище, под което цената би преминала трудно. Най-често това са предишни най-ниски стойности, плъзгащи се средни, нива на Фибоначи, тренд линии.
Ниво на съпротива
(Resistance Level) - ценово равнище, над което цената би преминала трудно. Най-често това са стойности, плъзгащи се средни, нива на Фибоначи. тренд линии.
Номинална стойност
(Face Value) - парична сума отпечата на лицевата страна на сертификата на акция или облигация.