Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Левъридж
(Levarage) - възможността да се контролират по-големи парични суми с депозиране на по-малки гаранционни депозити (мар-жин).
Ликвидиране
(Liquidity) - всяка транзакция, в резултат на която се затваря дълга или къса открита позиция
Ликвидност
(Liquidity) - характеристика на пазарите на стоки, акции и валути, показваща възможността да се наблюдават по-малки ценови изменения при изпълнение на големи по обем поръчки. Институционалните инвеститори търсят по-ликвидни пазари, за да може тяхната търговия да оказва по-малко влияние върху волатилността. Най-ликвиден е валутният пазар с обем около $1.3 трилиона дневно.
Лимит поръчка
(Limit Order) - поръчка, в която се определя максимална (минимална) цена, над (под) която тя не може да бъде изпълнена. Лимит поръчка за покупка се пласира на цена, която е пониска от пазарната в момента. Лимит поръчка за продажба се пласира на цена, която е по-висока от пазарната в момента. Лимит поръчките могат да се използват за откриване на позиции или прибиране на печалби.
Лихва по федералните фондове
(Federal Funds Rate) - лихвата по-заеми от федералните фондове.
Лот
(Lot) - стандартен размер на открита позиция при валутната търговия. Обикновено 1 лот е 100 000 единици от базовата валута, но много популярни са и мини лотовете, които са 10 000 единици от базовата валута.