Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Евродолари
(Eurodollars) - щатски долари на депозит в банка извън САЩ. Банката може да е чуждестранна или клон на щатска банка.
Единaтa отменя другия
(One cancels other) - поръчка, която се състои от две части. Изпълнението на едната автоматично отменя другата.