Кратък речник на борсовите термини

Напиши дума
Арбитраж
(Arbitrage) - едновременна покупка и продажба на идентични или еквивалентни финансови инструменти на различни пазари с цел реализиране на печалба от разлика в цените им.