Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки от 2017

Кодове за данъци и осигуровки за 2017
Осигуровки и данъци за 2017

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет
офис ЦЕНТЪР BG72BUIB98888188844300
офис СЕРДИКА BG89BUIB98888188843800
офис ИЗТОК BG38BUIB98888188845300
офис ПОДУЯНЕ BG22BUIB98888188845200
офис ИЛИНДЕН BG24BUIB98888188844000
офис НАДЕЖДА BG56BUIB98888188844200
офис КРАСНО СЕЛО BG06BUIB98888188845100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG07BUIB98888188844500
офис ОБОРИЩЕ BG55BUIB98888188844800
офис КРАСНА ПОЛЯНА BG08BUIB98888188843900
офис МЛАДОСТ BG88BUIB98888188844400
офис ВИТОША BG23BUIB98888188844600
офис ЛЮЛИН BG71BUIB98888188844900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG36BUIB98888588845400
Сметка за приходите за НЗОК BG96BUIB98888688845500
Сметка за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG73BUIB98888188843700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG23BUIB98888588843500
Сметка за приходите за НЗОК BG83BUIB98888688843600
Сметка за ДЗПО BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания ВG43BUIB98883322944000
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД CECBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG47CECB979081669814F7
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG70CECB97908566981402
Сметка за приходите за НЗОК BG17CECB97908666981402
Сметка за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400
Сметка за дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата BG20CECB979081669814F8
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG78BUIB98888188840700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG76BUIB98888588840800
Сметка за приходите за НЗОК BG39BUIB98888688840900
Сметка за ДЗПО BG46BUIB98888888841000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG47IORT80488187372400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG29IORT80488587372400
Сметка за приходите за НЗОК BG73IORT80488687372400
Сметка за ДЗПО BG64IORT80488887372400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG69IORT80483387372400
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IABGBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG66IABG74908100782200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG60IABG74908500357900
Сметка за приходите за НЗОК BG23IABG74908600358000
Сметка за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG43BUIB98888188842300
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG41BUIB98888588842400
Сметка за приходите за НЗОК BG04BUIB98888688842500
Сметка за ДЗПО BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG28IORT80488188800000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG10IORT80488588800000
Сметка за приходите за НЗОК BG54IORT80488688800000
Сметка за ДЗПО BG45IORT80488888800000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG50IORT80483388800000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG70IORT80488134736100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG52IORT80488534736100
Сметка за приходите за НЗОК BG96IORT80488634736100
Сметка за ДЗПО BG87IORT80488834736100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG92IORT80483334736100
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG90BUIB98888188843200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG88BUIB98888588843300
Сметка за приходите за НЗОК BG51BUIB98888688843400
Сметка за ДЗПО BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG68BUIB78993322802100
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG28IORT73778100310000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG08IORT73778500350000
Сметка за приходите за НЗОК BG03IORT73778600360000
Сметка за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG93BUIB98888188841400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG91BUIB98888588841500
Сметка за приходите за НЗОК BG54BUIB98888688841600
Сметка за ДЗПО BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG14BUIB78773322799300
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG59IORT80488188800800
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG41IORT80488588800800
Сметка за приходите за НЗОК BG85IORT80488688800800
Сметка за ДЗПО BG76IORT80488888800800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG81IORT80483388800800
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG91BUIB98888188842600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG89BUIB98888588842700
Сметка за приходите за НЗОК BG52BUIB98888688842800
Сметка за ДЗПО BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB71143322797300
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG32IORT80478150190000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG51IORT80478550012600
Сметка за приходите за НЗОК BG14IORT80478650012700
Сметка за ДЗПО BG37IORT80478850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG23IORT80473310011800
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG17IORT80488114291200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG96IORT80488514291200
Сметка за приходите за НЗОК BG43IORT80488614291200
Сметка за ДЗПО BG34IORT80488814291200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80483314291200
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG51IORT80488187370000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG33IORT80488587370000
Сметка за приходите за НЗОК BG77IORT80488687370000
Сметка за ДЗПО BG68IORT80488887370000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG73IORT80483387370000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG73IORT80438110001000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG18IORT80438525000000
Сметка за приходите за НЗОК BG12IORT80438626000000
Сметка за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG42IORT80488187375400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG24IORT80488587375400
Сметка за приходите за НЗОК BG68IORT80488687375400
Сметка за ДЗПО BG59IORT80488887375400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG64IORT80483387375400
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG52IORT80488187369400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG34IORT80488587369400
Сметка за приходите за НЗОК BG78IORT80488687369400
Сметка за ДЗПО BG69IORT80488887369400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG74IORT80483387369400
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG45BUIB98888188841100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG43BUIB98888588841200
Сметка за приходите за НЗОК BG06BUIB98888688841300
Сметка за ДЗПО BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG27BUIB98883322798400
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG65IORT80468100407600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG69IORT80468500084000
Сметка за приходите за НЗОК BG32IORT80468600084100
Сметка за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG92BUIB98888188842000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG90BUIB98888588842100
Сметка за приходите за НЗОК BG53BUIB98888688842200
Сметка за ДЗПО BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG12BUIB78903322801900
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG17IORT73808137550000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG38IORT73808535557500
Сметка за приходите за НЗОК BG98IORT73808635557600
Сметка за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG91IORT73758151000000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG39IORT73758550001900
Сметка за приходите за НЗОК BG02IORT73758650002000
Сметка за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG44BUIB98888188841700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG42BUIB98888588841800
Сметка за приходите за НЗОК BG05BUIB98888688841900
Сметка за ДЗПО BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB78973322798800
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG97IORT80488187371500
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG79IORT80488587371500
Сметка за приходите за НЗОК BG26IORT80488687371500
Сметка за ДЗПО BG17IORT80488887371500
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG22IORT80483387371500
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG86IORT80198100730100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG19IORT80198500080500
Сметка за приходите за НЗОК BG79IORT80198600080600
Сметка за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG42BUIB98888188842900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG40BUIB98888588843000
Сметка за приходите за НЗОК BG03BUIB98888688843100
Сметка за ДЗПО BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20BUIB79003322803400
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG96IORT80488187372100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG78IORT80488587372100
Сметка за приходите за НЗОК BG25IORT80488687372100
Сметка за ДЗПО BG16IORT80488887372100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG21IORT80483387372100