Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки от 2015

Кодове за данъци и осигуровки за 2015
Осигуровки и данъци за 2015

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет
офис ЦЕНТЪР BG72BUIB98888188844300
офис СЕРДИКА BG89BUIB98888188843800
офис ИЗТОК BG38BUIB98888188845300
офис ПОДУЯНЕ BG22BUIB98888188845200
офис ИЛИНДЕН BG24BUIB98888188844000
офис НАДЕЖДА BG56BUIB98888188844200
офис ОВЧА КУПЕЛ BG39BUIB98888188844700
офис КРАСНО СЕЛО BG06BUIB98888188845100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG07BUIB98888188844500
офис ОБОРИЩЕ BG55BUIB98888188844800
офис КРАСНА ПОЛЯНА BG08BUIB98888188843900
офис МЛАДОСТ BG88BUIB98888188844400
офис ВИТОША BG23BUIB98888188844600
офис ЛЮЛИН BG71BUIB98888188844900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG36BUIB98888588845400
Сметка за приходите за НЗОК BG96BUIB98888688845500
Сметка за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG73BUIB98888188843700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG23BUIB98888588843500
Сметка за приходите за НЗОК BG83BUIB98888688843600
Сметка за ДЗПО BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания ВG43BUIB98883322944000
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД CECBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG47CECB979081669814F7
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG70CECB97908566981402
Сметка за приходите за НЗОК BG17CECB97908666981402
Сметка за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400
Сметка за дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата BG20CECB979081669814F8
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG24RZBB91558120025228
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG71RZBB91558520025222
Сметка за приходите за НЗОК BG07RZBB91558620025226
Сметка за ДЗПО BG64RZBB91558820025202
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG69RZBB91558120002011
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG57RZBB91558520002000
Сметка за приходите за НЗОК BG90RZBB91558620002004
Сметка за ДЗПО BG21RZBB91558820002017
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG86RZBB91553320002004
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IABGBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG66IABG74908100782200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG60IABG74908500357900
Сметка за приходите за НЗОК BG23IABG74908600358000
Сметка за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG43BUIB98888188842300
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG41BUIB98888588842400
Сметка за приходите за НЗОК BG04BUIB98888688842500
Сметка за ДЗПО BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG48BUIB78373322802200
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG54RZBB91558120019159
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG12RZBB91558520019106
Сметка за приходите за НЗОК BG37RZBB91558620019157
Сметка за ДЗПО BG79RZBB91558820019112
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20RZBB91553320019100
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG16RZBB91558120019164
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG86RZBB91558520019132
Сметка за приходите за НЗОК BG96RZBB91558620019162
Сметка за ДЗПО BG94RZBB91558820019133
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG62RZBB91553320019120
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG26UNCR70008121463991
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG14UNCR70008521463980
Сметка за приходите за НЗОК BG20UNCR70008621463985
Сметка за ДЗПО BG74UNCR96608812017019
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG71UNCR70003319316870
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG90BUIB98888188843200
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG88BUIB98888588843300
Сметка за приходите за НЗОК BG51BUIB98888688843400
Сметка за ДЗПО BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG68BUIB78993322802100
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG28IORT73778100310000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG08IORT73778500350000
Сметка за приходите за НЗОК BG03IORT73778600360000
Сметка за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG13IORT73778100610000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG90IORT73778500650000
Сметка за приходите за НЗОК BG85IORT73778600660000
Сметка за ДЗПО BG75IORT73778800680000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG51IORT73773300610003
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG93BUIB98888188841400
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG91BUIB98888588841500
Сметка за приходите за НЗОК BG54BUIB98888688841600
Сметка за ДЗПО BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG14BUIB78773322799300
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG81RZBB91558120023523
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG25RZBB91558520023528
Сметка за приходите за НЗОК BG64RZBB91558620023521
Сметка за ДЗПО BG18RZBB91558820023508
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG45RZBB91553320023500
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG91BUIB98888188842600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG89BUIB98888588842700
Сметка за приходите за НЗОК BG52BUIB98888688842800
Сметка за ДЗПО BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB71143322797300
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG32IORT80478150190000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG51IORT80478550012600
Сметка за приходите за НЗОК BG14IORT80478650012700
Сметка за ДЗПО BG37IORT80478850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG23IORT80473310011800
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG70RZBB91558120017222
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG14RZBB91558520017227
Сметка за приходите за НЗОК BG53RZBB91558620017220
Сметка за ДЗПО BG07RZBB91558820017207
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG07RZBB91553320017200
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG53RZBB91558120024221
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG94RZBB91558520024226
Сметка за приходите за НЗОК BG09RZBB91558620024220
Сметка за ДЗПО BG87RZBB91558820024206
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG11RZBB91553320024209
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG73IORT80438110001000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG18IORT80438525000000
Сметка за приходите за НЗОК BG12IORT80438626000000
Сметка за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG39IORT80438110002000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG66IORT80438525010000
Сметка за приходите за НЗОК BG60IORT80438626010000
Сметка за ДЗПО BG48IORT80438828010000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG79IORT80433310030000
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG16RZBB91558120020231
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG04RZBB91558520020220
Сметка за приходите за НЗОК BG69RZBB91558620020230
Сметка за ДЗПО BG50RZBB91558820020216
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG18RZBB91553320020203
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG91RZBB91558120008405
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG14RZBB91558520008400
Сметка за приходите за НЗОК BG74RZBB91558620008403
Сметка за ДЗПО BG05RZBB91558820008416
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG70RZBB91553320008403
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG45BUIB98888188841100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG43BUIB98888588841200
Сметка за приходите за НЗОК BG06BUIB98888688841300
Сметка за ДЗПО BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG27BUIB98883322798400
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG65IORT80468100407600
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG69IORT80468500084000
Сметка за приходите за НЗОК BG32IORT80468600084100
Сметка за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG92BUIB98888188842000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG90BUIB98888588842100
Сметка за приходите за НЗОК BG53BUIB98888688842200
Сметка за ДЗПО BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG12BUIB78903322801900
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG17IORT73808137550000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG38IORT73808535557500
Сметка за приходите за НЗОК BG98IORT73808635557600
Сметка за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG91IORT73758151000000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG39IORT73758550001900
Сметка за приходите за НЗОК BG02IORT73758650002000
Сметка за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG86IORT73758151100000
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG25IORT73758550020000
Сметка за приходите за НЗОК BG20IORT73758650030000
Сметка за ДЗПО BG59IORT73758850040000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT73753350050003
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG44BUIB98888188841700
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG42BUIB98888588841800
Сметка за приходите за НЗОК BG05BUIB98888688841900
Сметка за ДЗПО BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB78973322798800
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG72RZBB91558120022424
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG16RZBB91558520022429
Сметка за приходите за НЗОК BG55RZBB91558620022422
Сметка за ДЗПО BG09RZBB91558820022409
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG36RZBB91553320022401
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG86IORT80198100730100
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG19IORT80198500080500
Сметка за приходите за НЗОК BG79IORT80198600080600
Сметка за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG42BUIB98888188842900
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG40BUIB98888588843000
Сметка за приходите за НЗОК BG03BUIB98888688843100
Сметка за ДЗПО BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20BUIB79003322803400
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за приходите на централния бюджет BG30RZBB91558120018039
Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG77RZBB91558520018033
Сметка за приходите за НЗОК BG13RZBB91558620018037
Сметка за ДЗПО BG70RZBB91558820018013
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG38RZBB91553320018000