Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки от 2013

Кодове за данъци и осигуровки за 2013
Осигуровки и данъци за 2013

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметки за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК
офис ЦЕНТЪР BG11BUIB98888193944300
офис СЕРДИКА BG28BUIB98888193943800
офис ИЗТОК BG74BUIB98888193945300
офис ПОДУЯНЕ BG58BUIB98888193945200
офис ИЛИНДЕН BG60BUIB98888193944000
офис НАДЕЖДА BG92BUIB98888193944200
офис ОВЧА КУПЕЛ BG75BUIB98888193944700
офис КРАСНО СЕЛО BG42BUIB98888193945100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG43BUIB98888193944500
офис ОБОРИЩЕ BG91BUIB98888193944800
офис КРАСНА ПОЛЯНА BG44BUIB98888193943900
офис МЛАДОСТ BG27BUIB98888193944400
офис СТУДЕНТСКА
(От 01.10.2013 офисът на НАП в Студентски град се слива с този в район "Младост".)
BG76BUIB98888193944100
офис ВИТОША BG59BUIB98888193944600
офис ЛЮЛИН BG10BUIB98888193944900
Сметка за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG12BUIB98888193943700
Сметка за ДЗПО BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания ВG43BUIB98883322944000
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД CECBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG45CECB97908166981400
Сметка за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400
Сметка за приходи за централния бюджет от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите съгласно § 19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната година и наказателните лихви върху тях BG04CECB979081669814F5
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG09RZBB91558120025207
Сметка за ДЗПО BG64RZBB91558820025202
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10RZBB91558120002006
Сметка за ДЗПО BG21RZBB91558820002017
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG86RZBB91553320002004
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IABGBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG62IABG74908100357800
Сметка за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG32BUIB78378113700000
Сметка за ДЗПО BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG48BUIB78373322802200
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG24RZBB91558120019117
Сметка за ДЗПО BG79RZBB91558820019112
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20RZBB91553320019100
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG39RZBB91558120019138
Сметка за ДЗПО BG94RZBB91558820019133
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG62RZBB91553320019120
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG25UNCR96608112017013
Сметка за ДЗПО BG74UNCR96608812017019
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG71UNCR70003319316870
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG72BUIB78998118043200
Сметка за ДЗПО BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG68BUIB78993322802100
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG27IORT73778100330000
Сметка за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG12IORT73778100630000
Сметка за ДЗПО BG75IORT73778800680000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG51IORT73773300610003
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG65BUIB78778114888800
Сметка за ДЗПО BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG14BUIB78773322799300
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG66RZBB91558120023502
Сметка за ДЗПО BG18RZBB91558820023508
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG45RZBB91553320023500
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG43BUIB71148112100100
Сметка за ДЗПО BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB71143322797300
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG35IORT73798150011800
Сметка за ДЗПО BG34IORT73798850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20IORT73793310011800
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG55RZBB91558120017201
Сметка за ДЗПО BG07RZBB91558820017207
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG07RZBB91553320017200
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG38RZBB91558120024200
Сметка за ДЗПО BG87RZBB91558820024206
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG11RZBB91553320024209
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10IORT80438110000000
Сметка за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG58IORT80438110010000
Сметка за ДЗПО BG48IORT80438828010000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG79IORT80433310030000
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG98RZBB91558120020210
Сметка за ДЗПО BG50RZBB91558820020216
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG18RZBB91553320020203
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG53RZBB91558120008410
Сметка за ДЗПО BG05RZBB91558820008416
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG70RZBB91553320008403
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10BUIB98888193683000
Сметка за ДЗПО BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG27BUIB98883322798400
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG56IORT80468100083200
Сметка за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG28BUIB78908113777500
Сметка за ДЗПО BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG12BUIB78903322801900
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG20IORT73808135550000
Сметка за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG44IORT73758150000000
Сметка за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG92IORT73758150010000
Сметка за ДЗПО BG59IORT73758850040000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT73753350050003
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG10BUIB78978106670000
Сметка за ДЗПО BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB78973322798800
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG57RZBB91558120022403
Сметка за ДЗПО BG09RZBB91558820022409
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG36RZBB91553320022401
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG71IORT80198100079500
Сметка за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG37BUIB79008193580300
Сметка за ДЗПО BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20BUIB79003322803400
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК BG15RZBB91558120018018
Сметка за ДЗПО BG70RZBB91558820018013
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG38RZBB91553320018000