Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки за 2012

Кодове за данъци и осигуровки за 2012
Осигуровки и данъци за 2012

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG40BUIB98888592829700
Сметка за НЗОК BG19BUIB98888692829900
Сметка за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG28BUIB98883322943300
Сметки за Републикански данъци
офис ЦЕНТЪР BG11BUIB98888193944300
офис СЕРДИКА BG28BUIB98888193943800
офис ИЗТОК BG74BUIB98888193945300
офис ПОДУЯНЕ BG58BUIB98888193945200
офис ИЛИНДЕН BG60BUIB98888193944000
офис НАДЕЖДА BG92BUIB98888193944200
офис ОВЧА КУПЕЛ BG75BUIB98888193944700
офис КРАСНО СЕЛО BG42BUIB98888193945100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG43BUIB98888193944500
офис ОБОРИЩЕ BG91BUIB98888193944800
офис КРАСНА ПОЛЯНА BG44BUIB98888193943900
офис МЛАДОСТ BG27BUIB98888193944400
офис СТУДЕНТСКА BG76BUIB98888193944100
офис ВИТОША BG59BUIB98888193944600
офис ЛЮЛИН BG10BUIB98888193944900
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG52BUIB98888522943700
Сметка за НЗОК BG15BUIB98888622943800
Сметка за ДЗПО BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG43BUIB98883322944000
Сметка за Републикански данъци BG12BUIB98888193943700
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG13RZBB91558520002016
Сметка за НЗОК BG25RZBB91558620002010
Сметка за ДЗПО BG21RZBB91558820002017
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG86RZBB91553320002004
Сметка за Републикански данъци BG10RZBB91558120002006
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG71RZBB91558520019111
Сметка за НЗОК BG07RZBB91558620019115
Сметка за ДЗПО BG79RZBB91558820019112
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20RZBB91553320019100
Сметка за Републикански данъци BG24RZBB91558120019117
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG04RZBB91558520019153
Сметка за НЗОК BG22RZBB91558620019136
Сметка за ДЗПО BG94RZBB91558820019133
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG62RZBB91553320019120
Сметка за Републикански данъци BG39RZBB91558120019138
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG08IORT73778500350000
Сметка за НЗОК BG03IORT73778600360000
Сметка за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003
Сметка за Републикански данъци BG27IORT73778100330000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG90IORT73778500650000
Сметка за НЗОК BG85IORT73778600660000
Сметка за ДЗПО BG75IORT73778800680000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG51IORT73773300610003
Сметка за Републикански данъци BG12IORT73778100630000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG18IORT80438525000000
Сметка за НЗОК BG12IORT80438626000000
Сметка за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000
Сметка за Републикански данъци BG10IORT80438110000000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG66IORT80438525010000
Сметка за НЗОК BG60IORT80438626010000
Сметка за ДЗПО BG48IORT80438828010000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG79IORT80433310030000
Сметка за Републикански данъци BG58IORT80438110010000
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG42RZBB91558520020215
Сметка за НЗОК BG75RZBB91558620020219
Сметка за ДЗПО BG50RZBB91558820020216
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG18RZBB91553320020203
Сметка за Републикански данъци BG98RZBB91558120020210
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG94RZBB91558520008415
Сметка за НЗОК BG30RZBB91558620008419
Сметка за ДЗПО BG05RZBB91558820008416
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG70RZBB91553320008403
Сметка за Републикански данъци BG53RZBB91558120008410
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG09BUIB98888593682500
Сметка за НЗОК BG69BUIB98888693682600
Сметка за ДЗПО BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG27BUIB98883322798400
Сметка за Републикански данъци BG10BUIB98888193683000
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG30BUIB78778515190000
Сметка за НЗОК BG90BUIB78778615190100
Сметка за ДЗПО BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG14BUIB78773322799300
Сметка за Републикански данъци BG65BUIB78778114888800
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG81BUIB78978506839700
Сметка за НЗОК BG44BUIB78978606839800
Сметка за ДЗПО BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB78973322798800
Сметка за Републикански данъци BG10BUIB78978106670000
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IABGBGSF
Сметка за ДОО BG60IABG74908500357900
Сметка за НЗОК BG23IABG74908600358000
Сметка за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800
Сметка за Републикански данъци BG62IABG74908100357800
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG69IORT80468500084000
Сметка за НЗОК BG32IORT80468600084100
Сметка за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200
Сметка за Републикански данъци BG56IORT80468100083200
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG81BUIB78908593779300
Сметка за НЗОК BG77BUIB78908693779000
Сметка за ДЗПО BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG12BUIB78903322801900
Сметка за Републикански данъци BG28BUIB78908113777500
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG98RZBB91558520022408
Сметка за НЗОК BG40RZBB91558620022401
Сметка за ДЗПО BG09RZBB91558820022409
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG36RZBB91553320022401
Сметка за Републикански данъци BG57RZBB91558120022403
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG07BUIB78378513500500
Сметка за НЗОК BG67BUIB78378613500600
Сметка за ДЗПО BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG48BUIB78373322802200
Сметка за Републикански данъци BG32BUIB78378113700000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG38IORT73808535557500
Сметка за НЗОК BG98IORT73808635557600
Сметка за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100
Сметка за Републикански данъци BG20IORT73808135550000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG39IORT73758550001900
Сметка за НЗОК BG02IORT73758650002000
Сметка за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503
Сметка за Републикански данъци BG44IORT73758150000000
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG25IORT73758550020000
Сметка за НЗОК BG20IORT73758650030000
Сметка за ДЗПО BG59IORT73758850040000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT73753350050003
Сметка за Републикански данъци BG92IORT73758150010000
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG10RZBB91558520023507
Сметка за НЗОК BG49RZBB91558620023500
Сметка за ДЗПО BG18RZBB91558820023508
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG45RZBB91553320023500
Сметка за Републикански данъци BG66RZBB91558120023502
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG51BUIB71148593583900
Сметка за НЗОК BG14BUIB71148693584000
Сметка за ДЗПО BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB71143322797300
Сметка за Републикански данъци BG43BUIB71148112100100
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG48IORT73798550012600
Сметка за НЗОК BG11IORT73798650012700
Сметка за ДЗПО BG34IORT73798850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20IORT73793310011800
Сметка за Републикански данъци BG35IORT73798150011800
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF
Сметка за ДОО BG66UNCR96608512017018
Сметка за НЗОК BG08UNCR96608612017011
Сметка за ДЗПО BG74UNCR96608812017019
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG71UNCR70003319316870
Сметка за Републикански данъци BG25UNCR96608112017013
ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG19IORT80198500080500
Сметка за НЗОК BG79IORT80198600080600
Сметка за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400
Сметка за Републикански данъци BG71IORT80198100079500
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG56RZBB91558520025201
Сметка за НЗОК BG89RZBB91558620025205
Сметка за ДЗПО BG64RZBB91558820025202
Сметка за Републикански данъци BG09RZBB91558120025207
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG53BUIB79008523913900
Сметка за НЗОК BG16BUIB79008623914000
Сметка за ДЗПО BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20BUIB79003322803400
Сметка за Републикански данъци BG37BUIB79008193580300
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG96RZBB91558520017206
Сметка за НЗОК BG11RZBB91558620017200
Сметка за ДЗПО BG07RZBB91558820017207
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG07RZBB91553320017200
Сметка за Републикански данъци BG55RZBB91558120017201
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG62RZBB91558520018012
Сметка за НЗОК BG95RZBB91558620018016
Сметка за ДЗПО BG70RZBB91558820018013
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG38RZBB91553320018000
Сметка за Републикански данъци BG15RZBB91558120018018
РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG79RZBB91558520024205
Сметка за НЗОК BG15RZBB91558620024209
Сметка за ДЗПО BG87RZBB91558820024206
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG11RZBB91553320024209
Сметка за Републикански данъци BG38RZBB91558120024200
СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG79BUIB78998593591200
Сметка за НЗОК BG20BUIB78998693604500
Сметка за ДЗПО BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG68BUIB78993322802100
Сметка за Републикански данъци BG72BUIB78998118043200
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД CECBBGSF
Сметка за ДОО BG27CECB97908566981400
Сметка за НЗОК BG71CECB97908666981400
Сметка за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400
Сметка за Републикански данъци BG45CECB97908166981400