Ежегодно обучение по ЗБУТ М2: Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия + ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Време на провежданена 31.01.2019, с начален час 09:00
Място на провежданегр. София, хотел Експо
виж на картата
Цена с ДДС150 BGN
Лектори / участнициинж. Веселин Попов, д-р Димитър Софиянски, Андриан
Програма
09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
Видове фактори на работната среда;
Рискове, обусловени от отделните фактори;
Нормативни изисквания.
Срокове за контрол.
Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда.
10:00 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Нормативни изисквания;
Видове лични предпазни средства;
Основни характеристики;
Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства.
Практически насоки;
10:30 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
Същност на трудовата злополука;
Видове трудови злополуки;
Стъпки при разследване.
Документиране на трудова злополука – примери;
Практически насоки;
11:00 Кафе – пауза
11:30 ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
Влияние на различните видове трудова дейност върху функциите на организма
Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка
Нормативни изисквания
Практически указания относно евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка;
12:00 ЕРГОНОМИЯ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР
Работно място с видеодисплей.
Лице, работещо с видеодисплей.
Застрашени органи и системи.
Позициониране на работното място с видеодисплей.
Организация на работното място, мед. прегледи, средства за корекция на зрението.
Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
12:30 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО.
Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
Причини за оплакванията.
Здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
Практически насоки;
13:00 Обедна почивка.
14:00 ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
Определяне състоянието на пострадал
Рани и наранявания
Счупвания
Изгаряния
Поражения от електричество
Затрупване с тежести
Поведение при здравословни проблеми от общ характер
Количествени и качествени промени в съзнанието.
Други видове наранявания
15:30 Кратка почивка
15:45
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – интерактивна
Третиране на различни видове наранявания и състояния
CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
Работа с дефибрилатор – AED Trainer
Тренажор за задавяне
Модел на човешка глава за онагледаняване при “вадене на език”
Упражнение на най-новите техники.
17:15 Дискусия и въпроси.
Условия и цени150
Публикувал семинараАкадемия_Респонса
Организатор на семинараАкадемия Респонса
Телефон+359882272125
Имейлacademy@responsa.bg
Сайтwww.responsa.bg
В категорияДруги
423 пъти