Система за финансово управление и контрол в учебните заведения – прилагане, задължения и практики.

Време на провежданена 10.01.2020, с начален час 09:00
Място на провежданегр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
виж на картата
Цена с ДДС180 BGN
Лектори / участнициПепа Хаджиева
Програма

9:00 Регистрация на участниците
09:30
Бюджетно счетоводство в училищата и детските градини.
Счетоводни операции, свързани с дейностите в образованието.
Годишно счетоводно приключване за 2019 г.
11:00 Кафе-пауза
11:30
Изготвяне на ГФО за 2019 г. – основни насоки.
Практически примери.
Въпроси и отговори.
13:00 Обедна почивка
14:00
Закон за Сметната палата.
Видове одит.
Финансов одит в училищата и детските градини
15:30 Кафе-пауза
16:00
Финансов контрол;
Системи за финансово управление и контрол в ПС – промените в Закона за финансовото управление и контрол.
Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – коментар на новите моменти свързани с приетата през м. септември наредба и проекта на въпросника за самооценка на вътрешния контрол;
Въпроси и отговори
17:30 Дискусия. Закриване на обучението
Условия и цени180
Публикувал семинараАкадемия_Респонса
Организатор на семинараАкадемия Респонса
Телефон+359882272125
Имейлacademy@responsa.bg
Сайтwww.responsa.bg
В категорияДруги
16 пъти