Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Време на провежданеот 13.11.2019 до 13.10.2019, с начален час 09.30
Място на провежданеСофия, ИНТЕРПРЕД СТЦ, бул. Драган Цанков 36
виж на картата
Цена с ДДС234 BGN
150 лв. без ДДС при регистрация до 08.11.
Лектори / участнициЛектори от фирма Негомтерикс
Програма
Лектори:

Янко Костадинов - управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по
електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни
потребители за работа с платформата за електронно възлагане на ОП.

Евгения Такева - бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по
възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител,
вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор
на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на
Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

ОСНОВНА ПРОГРАМА И ТЕМИ:
- Представяне на ЦАИС ЕОП: Модули и функционалности в системата.
- Видове потребители и регистрация.
- Регистър на обществените поръчки.
- Участие в поръчка като стопански субект. Създаване,
подготовка и обявяване на обществена поръчка. - - -
- Създаване и подготовка на оферта.Подаване на искане за разяснение. Подаване на оферта.
- Отваряне на оферта. Отваряне на ценовите предложения.
- Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.
- Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия.
- Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията.
- Избор на изпълнител.
- Допълнителни функционалности: Промени и изменения по публикувани поръчки.
- Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и други техники за възлагане.
- Тъй като е изключително важно да се виждат конкретните действия на лекторите, докато показват работата със системата, за София сме осигурили зала с един от най-големите екрани, а за Пловдив в залата ще бъдат поставени няколко екрана за по-добра видимост!

Линк към обучението:
http://masterevents.bg/%d1%86%d0%b0%d0%b8%d1%81-%d0%b5%d0%be%d0%bf/Условия и цени150 лв. без ДДС на участник при регистрация до 08.11.2019 г. включително.

След 08.11.2019 г. таксата за участие е 195 лв. без ДДС!
Публикувал семинараmasterevents
Организатор на семинараМастър Ивентс ООД
Телефон0896 19 19 24
Имейлoffice@masterevents.bg
Сайтhttp://masterevents.bg/%d1%86%d0%b0%d0%b8%d1%81-%d0%b5%d0%be%d0%bf/
В категорияСчетоводство, Софтуер, Други
29 пъти