НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – Актуални промени

Време на провежданена 28.11.2019, с начален час 09.30
Място на провежданегр. София, парк Хотел Витоша, ул. Росарио 1
виж на картата
Цена с ДДС234 BGN
-10% отстъпкпри регистрация до 15 ноември 2019 г.
Лектори / участнициадв. Георги Денборов, доц. Тодор Коларов
Програма
1. Въведение. Правна уредба на въпроса:
Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
Правилник за прилагане на ЗМИП;
Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.
2. Кои са задължените лица?
35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизин­гови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с несто­панска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.
3. Обхват на новата регулация:
Понятие и същност;
Цели;
Приложимост;
Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
4. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти:
Идентификация и проверка на идентичността на клиенти;
Идентификация и проверка на действителния собственик;
Установяване на търговските или професионални отношения.
5. Текущ мониторинг:
Събиране на информация;
Съхраняване на информация;
Защита на информацията.
6. Разкриване на информация. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи:
В кои случаи следва да бъде докладвано;
На кои органи следва да бъде докладвано;
В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.
7. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения:
Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
В какъв срок следва да бъдат приети;
Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.
8. Санкции:
Видове нарушения;
Размер на санкциите.
Условия и цени195 лв. без ДДС на участник
Специални отстъпки:
• 10% при регистрация до 15 ноември 2019 г.
• 5% при регистрация на повече от 1 участник
Публикувал семинараzoptrainings
Организатор на семинараЗОП Трейнингс ООД
Телефон0894 765 354
Имейлoffice@zoptrainings.com
Сайтhttps://zoptrainings.com/seminar-zmip/
В категорияДанъци, Счетоводство
27 пъти