Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ

Време на провежданена 02.12.2019, с начален час 9:00
Място на провежданегр. София, ул. „6ти септември“ 37
виж на картата
Цена с ДДС135 BGN
Цена за ранно записване до 15.11
Лектори / участнициМоника Петрова и Даниела Петкова
Програма

ПРОГРАМА
ЗДДС

ЗДДС – годишно приключване 2019 г.

1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените в сила от 01.01.2019 г

2. Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината

– кои лица са задължени да извършат преизчислението;

– данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;

– кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;

– често допускани грешки при определяне размера на корекцията
Кафе пауза

Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи, при:

– неприспаднат данъчен кредит, поради ограничителни условия на ЗДДС;

– приспаднат изцяло данъчен кредит;

-приспаднат частичен данъчен кредит;

-приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.

Очаквани промени в ЗДДС от 01.01.2020 г.

Обедна почивка
ЗДДФЛ– годишно приключване 2019 г.

Промените в ЗДДФЛ през 2019 г. и възникнали казуси в практиката на НАП при прилагането им.
Нови моменти при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и ползване на данъчни облекчения за 2019 г. Актуални въпроси от практиката на НАП.
Нови образци на служебни бележки, особености при издаване и предоставяне. Как се попълват от платците на доходи.
Нови изисквания за подаване на справките по чл.73 и чл. 73а от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения и за изплатени други доходи на местни и на чуждестранни физически лица. Корекции и санкции.
Очаквани промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Облагане по ЗДДФЛ при извършване на хотелиерска дейност чрез Booking.com или Airbnb.
Други въпроси по годишното облагане на физическите лица и прилагането на ЗДДФЛ.
Дискусия.

Условия и цени
Такса за 1 участник – 150 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 140 лв.

Такса за 1 участник за ранно записване и плащане до 15.11.2019 г.– 135 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 126 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (28.11 и 02.12) – 270 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 250 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (28.11 и 02.12) за ранно записване и плащане до 15.11.2019 г. – 250 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 230 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Срок за записване: до 26.11.2019 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ЗДДС и ЗДДФЛ 02 декември в София

Основание за 2 дни: Семинари Годишно приключване в София
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияДанъци, Счетоводство
68 пъти