Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета.

Време на провежданена 18.11.2019, с начален час 10:00
Място на провежданегр. В. Търново, хотел Премиер
виж на картата
Цена с ДДС130 BGN
Практика, казуси, решения
Лектори / участнициНадя Стайкова, експерт ТРЗ и администрация
Програма

18 ноември 2019 год.
10:00 – 16:30
Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване.
Трудови правоотношения
Сключване и изменение на трудовото правоотношение

Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор.
Особености при работа на повече от един трудов договор (при същия или друг работодател).
Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен). Кога и как се договаря срок на изпитване.
Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
Изменение на трудовия договор– основания и казуси
Често допускани грешки от работодателя.
Пропуски в необходимите документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП, корекции.
Документи при постъпване на работа съобразно нормативите за защита на личните данни
Какви видове работно време може да се договорят в трудов договор – гъвкави решения.

Отсъствия от работа, документация, специфики, често допускани грешки

Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
Отпуск по майчинство, особености и примери
Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
Служебни и творчески отпуски
Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Прекратяване на трудовото правоотношение

Прекратяване на трудовия договор – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
Прекратяване на трудовия договор при специфични случаи

поради спиране на работа за повече от 15 дни
поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.

Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.

Трудова книжка – записи. УП-2 и УП-3. Нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж.

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента /GDPR/ и Закона за защита на личните данни

Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента/.
Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.
Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.
Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие.

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия
Условия и цениТакса за 1 участник – 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 110 лв.

Такса за 1 участник за 2 семинара (18 и 19.11) – 240 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 200 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 14.11.2019 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Семинар ЧР 18 ноември във В. Търново
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияСчетоводство, ТРЗ, Други
33 пъти