ТРЗ – Обработка на възнаграждения. Осигуровки и обезщетения

Време на провежданена 15.11.2019, с начален час 9:30
Място на провежданегр. София, ул. Граф Игнатиев 9
виж на картата
Цена с ДДС160 BGN
Практика, казуси, решения
Лектори / участнициНадя Стайкова, експерт ТРЗ и администрация
Програма
Възнаграждения
15 ноември 2019 год.
9:30 – 17:30

Обработка на възнагражденията

1. Обработка на заплати

– Период на начисляване и изплащане на възнаграждения – заплати, аванси, бонуси.
– Срокове за събиране и предаване на информация за месечната обработка на възнагражденията.
– Документи, необходими за обработване на възнагражденията.

– Обработка на болничните листи.

– Обработка на отсъствията. Платени и неплатени отсъствия и как се изчисляват. /Как отразяваме самоотлъчките, кой изплаща различните обезщетения и т.н./
– Практически примери, онагледяване, решаване на казуси.
– Изчисляване на извънреден труд, заплати, болнични и отпуски при подневно и сумирано изчисляване на работното време.

– Обезщетения по КТ – кога се дължат и как се документират. Начисляване на осигуровки и данък върху различните видове обезщетения, разлики, казуси и примери.

– Доходи, от които се изчисляват обезщетенията за болнични, бременност и раждане и безработица.
– Може ли и как работодателят да прави удръжки от трудовото възнаграждение за виновно нанесена щета от работник

– Документация по заплащанията – присъствени форми, допълнителни възнаграждения, ведомости и други.

– Изготвяне и срокове за подаване на документи в НОИ и НАП – Болнични, Приложения, Уведомления, Декларация 1, Декларация 6, Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и др. Специфики и казуси. Обхват на задълженията на работодателя относно обезщетенията. Какво сме длъжни да свършим и какво не сме.

– Упражнения.

2. Начисляване и изплащане на възнаграждения по граждански договори, по ДУК, на самоосигуряващи се лица, съдружници и други. Служебни бележки и сметки за изплатени суми.. Особености при обработването на извънтрудовите правоотношения. Какво означава „приравнен на трудов договор“. Допускани грешки.

3. Важни моменти в ЗДДФЛ (облекчения, облагане, отстъпки). Нови образци на служебни бележки и справки по чл. 73.
Практически упражнения, решаване на казуси, дискусия

ВАЖНО: Обучението е с мултимедия, упражненията се провеждат на хартия, на компютър и със специализиран ТРЗ софтуер.
Условия и цениТакса за 1 участник – 160 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 144 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, ползване на компютър и специализиран софтуер, кафе-паузи.

Участниците получават сертификат.
Срок за записване: до 13.11.2019 г.

Таксата се заплаща след регистрация и по сметка:

Получател: Проадвайс Ко ЕООД

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG34FINV91501014952806

Основание: Обучение ТРЗ 15 ноември в София
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
42 пъти