Актуални теми от трудовото законодателство

Време на провежданена 20.11.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС180 BGN
Лектори / участнициТеодора Дичева
Програма
10.00 - 15.45 ч.
1. Особености при сключване на срочни трудови договори, договори за част от законоустановеното работно време, договори за работа през определени дни от месеца, договори за допълнителен труд. Работа по вътрешно заместване – чл. 259 от КТ.
2. Кога е възможно и кога не сключването на верижни срочни трудови договори. Срок на изпитване – възможности и пречки за договарянето му. Трудови договори, създаващи възможност за работа извън офиса – home office и надомна работа.
3. Прилагане на специална закрила при уволнение за трудоустроени работници и служители и такива, назначени в изпълнение на квотите по Закона за хората с увреждания. Закрила на труда на непълнолетни работници и служители. Закрила на бременни работнички и на майки на малки деца.
4. Платен годишен отпуск (разрешаване, ползване, погасяване).
5. Обезщетения в Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение и срокове за изплащането им.
6. Административните услуги, предоставяни от Инспекцията по труда, които е полезно да познават работодателите и длъжностните лица в предприятието. Възможности за търсене на съдействие от контролните органи на ИА ГИТ от страна на работодателите – при издаване на удостоверения по чл. 58 от ЗОП, при пропускане на 3-дневния срок за регистрация на трудов договор.
Условия и цениЦена 150 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияТРЗ
27 пъти