Практически въпроси по прилагане на ЗДДС и правилника за прилагане на ЗДДС. Социално осигуряване. Промени в КСО.

Време на провежданена 26.11.2019, с начален час 09:00
Място на провеждане Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел бул. "Христо Ботев" № 69 София
виж на картата
Цена с ДДС174 BGN
Лектори / участнициМоника Петрова, Вержиния Заркова
Програма
ЗДДС – годишно приключване 2019 г.

1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените в сила от 01.01.2019 г

2. Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината
– кои лица са задължени да извършат преизчислението;
– данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;
– кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;
-често допускани грешки при определяне размера на корекцията
3. Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи, при:
– неприспаднат данъчен кредит, поради ограничителни условия на ЗДДС;
– приспаднат изцяло данъчен кредит;
-приспаднат частичен данъчен кредит;
-приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.
4. Очаквани промени в ЗДДС от 01.01.2020 г.

Лектор: Моника Петрова

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПРОМЕНИ В КСО.

1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване – минимални осигурителни доходи за различните категории осигурени лица. Максимален осигурителен доход – особености при определянето му при осигуряване на повече от едно основание. Вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“-определяне на основна икономическа дейност
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване
3. Самоосигуряващи се лица – определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Коригиране на Таблица 1 и Таблица 2 от справка за окончателния размер на осигурителния доход. Зачитане на осигурителен стаж
4. Здравното осигуряване през 2020 г. – промени и особености при внасянето на здравноосигурителните вноски
5. Дискусия

Лектор: Вержиния Заркова
Условия и цениЦена: за абонати на сп. Наръчник на икономиста -125.00 лв. без ДДС; за неабонати – 145.00 лв. без ДДС
При участие в два семинара по избор по т. І участниците заплащат:
– за абонати на сп. Наръчник на иконоимиста – 240 лв. без ДДС
– за неабонати – 270 лв. без ДДС
Отстъпка за втори участник от една фирма – 5%, а за трети и всеки следващ – 10%
Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в
Банка Пиреос АД – BIC КОД: PIRBBGSF; IBAN – BG08PIRB 80761600244715 или в брой.
Публикувал семинараpluton1
Организатор на семинараИздателство Плутон 1
Телефон032628442
Имейлizdatelstvopluton@gmail.com
Сайтseminarite.com
В категорияДанъци, Счетоводство, ТРЗ
32 пъти