Роля и функции на длъжностните лица от състава на специализираните служби по ЗМИП

Време на провежданена 29.11.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициГеорги Денборов, данъчен адвокат
Програма
9.30 - 17.15 ч.
1. Ролята на Специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП – общ преглед:
– Гарант за ефективността на мерките по ЗМИП
– Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг
– Осигуряване на пълно и своевременно спазване на новите регулаторни изисквания
– Разработване на вътрешни и външни процеси на отчитане
– Водене на отчетност
– Създаване, поддържане и наблюдение на вътрешния контрол
– Оценка на риска от борба срещу прането на пари и финансиране на тероризма
– Основни изисквания за осигуряване на подходящо обучение на персонала
– Съобщаване на политиката за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и проблемите в бизнеса
– Казус за групова дискусия
2. Първоначално оценяване на риска и идентифициране на ключови рискови фактори:
– Географски критерии
– Институционална оценка на риска
– Адаптиране на подхода, основан на оценка на риска, към нуждите на организацията
– Методология, по която ръководителите на специализираните служби следят за спазването на правилата
– Координация между методология за оценка на риска, вътрешен одит и функции на управителя/управителния съвет
– Какво прави един ефективен служител от специализираните служби?
– Отчетност на служителя по спазването на правилата
– Взаимозависимости с други контролни функции
– Дейностите на служителя по спазването на изискванията по ЗМИП и необходимата административна обезпеченост
3. Вътрешни системи и политики, включващи прилагане на ефективна рамка за съответствие и програма за мониторинг:
– Анализ на законовите и регулаторни правила
– Идентифициране на рисковете
– Създаване на вътрешна AML/CTF политика
– Проектиране на контрол и процедури
– Генериране на управленска информация
– Създаване на ефективна култура на мониторинг
4. ЗМИП мониторинг и корпоративно управление:
– Как ЗМИП мониторинг допринася за корпоративното управление и помага за управлението на риска
– Вътрешен ЗМИП репортинг
– Създаване на ефективен процес на отчитане
– Работата с всички нива на управление, за да се гарантира, че обучението е подходящо
– Комуникация с регулаторните органи
5. Следене на „Правилата” и постоянно променящите се рискове, свързани с предотвратяването на спазването на законодателството и финансовите престъпления:
– Въпроси, свързани с мониторинг на съответствието
– Въпроси, свързани с борбата срещу изпирането на пари (AML) и борбата срещу финансирането на тероризма (CTF)
– Проблеми с измамите
– Проблеми с кражба на самоличност
– Проблеми при фишинг
6. Управление на риска от пране на пари:
– Офшорни транзакции и видни политически персони (PEP)
– Процедура по опознаване на клиента си (KYC) и идентификацията и проверката (ID&V)
– Годишни прегледи
– Клиенти с висок риск
– Системи за наблюдение и процедури за мониторинг
– Получаване на допълнителна информация
– Идентифициране на причините за подозрение
– Документиране на решения да не се докладва външно
– Подаване/ескалация на доклад до ДАНС
– Отчитането на минали практики, за които последните доклади показват, че е възможно да са били пране на пари
– Политика на периода за предизвестие, следващ докладването до ДАНС
– Примери за злоупотреба
7. Заключение на курса – отворена дискусия.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДруги
55 пъти