Годишно приключване по ЗДДС и ЗКПО на 2019 г.

Време на провежданена 15.11.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
До 4 ноември – 15% отстъпка от цената.
Лектори / участнициВалентина Василева, Валентина Гекова
Програма
10.00 – 13.30 ч.
І. Годишно приключване по ЗДДС на 2019 г.
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант
1. Годишни (декемврийски) корекции на данъчен кредит – прилагане на чл. 79, чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС.
2. Частичен данъчен кредит – чл. 73 от ЗДДС.
3. Нови моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС.
4. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки или услуги.
5. Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.
6. Дискусия по въпроси на участниците.

14.15 – 17.30 ч.
ІІ. Годишно приключване по ЗКПО на 2019 г.
Лектор: Валентина Гекова, експерт по ЗКПО
1. Данъчни постоянни разлики: разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалба; разходи за ДДС; разходи и приходи от липси и брак.
2. Данъчни временни разлики: обезценки и отписване на активи; доходи на физически лица.
3. Данъчно третиране на неплатени задължения.
4. Данъчни амортизации: начисляване на данъчни амортизации, преустановяване на начисляване на амортизации, разходи за амортизируеми активи, отписване от ДАП.
5. Пренасяне на данъчна загуба.
6. Данъчно третиране на дивиденти по ЗКПО.
7. Често срещани въпроси по прилагане на ЗКПО – актуална данъчна и съдебна практика.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. До 4 ноември – 15 % отстъпка от обявената цена.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци
23 пъти