Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета.

Време на провежданена 28.10.2019, с начален час 10:00
Място на провеждане гр. Бургас, бул. Демокрация 54, Gran Via
виж на картата
Цена с ДДС130 BGN
Отстъпка за 2 семинара и втори участник
Лектори / участнициНадя Стайкова, експерт ТРЗ и администрация
Програма
ПРОГРАМА

Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване.
Трудови правоотношения
Сключване и изменение на трудовото правоотношение
• Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор.
• Особености при работа на повече от един трудов договор (при същия или друг работодател).
• Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен).
• Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.).
• Изменение на трудовия договор– основания и казуси
• Често допускани грешки от работодателя.
• Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП.
• Документи при постъпване на работа съобразно нормативите за защита на личните данни
Кафе пауза
Отсъствия от работа, документация, специфики, често допускани грешки
1. Отпуски – ползване, отлагане, давност, изключения
2. Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
3. Отпуск по майчинство, особености и примери
4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
5. Служебни и творчески отпуски
6. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване
Обедна почивка
Прекратяване на трудовото правоотношение
• Прекратяване на трудовия договор – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
• Прекратяване на трудовия договор при специфични случаи
- поради спиране на работа за повече от 15 дни
- поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
- когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
- поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
- поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
• Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
• Трудова книжка – записи. УП-2 и УП-3.
Трудови досиета – водене по правилата на Регламента /GDPR/ и Закона за защита на личните данни
1. Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента/.
2. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.
3. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.
4. Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие.
Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

Условия и цениТакса за 1 участник – 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 110 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи.
Участниците получават сертификат.
Срок за записване: до 24.10.2019 г.
Таксата се заплаща по банков път след регистрация:
Получател: Проадвайс Ко ЕООД
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG34FINV91501014952806
Основание: Семинар ЧР 28 октомври в Бургас
Регистрация на: http://www.proadvisebg.com/3406
Публикувал семинараnstaikova
Организатор на семинараПроадвайс ЕООД
Телефон0886847933
Имейлoffice@proadvisebg.com
Сайтwww.proadvisebg.com
В категорияТРЗ, Други
32 пъти