Счет. отчитане и дан. третиране по ЗКПО на допуснати счет. грешки и промяна в счет. политика - семинар с Димитър Войнов

Време на провежданена 04.10.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеБургас Експо Център Флора, Зала №1
виж на картата
Цена с ДДС149 BGN
10% за предишни участници в наши семинари
Лектори / участнициДимитър Войнов - данъчен консултант
Програма
Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика

Място и дата на провеждане
04.10.2019
Бургас , Експо Център Флора, Зала №1
Начало: 10:00 часа
Времетраене - целодневен

За лектора: Димитър Войнов е водещ специалист по ЗКПО и данъчен консултант, топ лектор на курсове по счетоводни въпроси и ЗКПО.

Ето пълната програма:
I. Счетоводни грешки
Видове грешки, в зависимост от съществото им:
- счетоводни грешки (съществени и несъществени)
- данъчни грешки
Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:
- грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година
- грешки, установени през останалото време
Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
- Националните счетоводни стандарти (НСС)
- Международните счетоводни стандарти (МСС)
Данъчно третиране на грешките по ЗКПО:
- коригиране на данъчния финансов резултат и корпоративния данък за предходните години
- данъчно третиране на данъчните временни разлики
Данъчно третиране на грешки, свързани с:
- данъчни амортизируеми активи
- преизчисляване при данъчна загуба
- данъчни грешки
- грешки, установени при данъчен контрол
Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
- подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември
- подаване на писмо в НАП
II. Промяна в счетоводната политика
Счетоводно отчитане (допустими методи на отчитане) за:
- предприятия, прилагащи НСС
- предприятия, прилагащи МСС
Данъчно третиране:
- принципно положение
- възникване/невъзникване на данъчни временни разлики и др.
- специфики при данъчни амортизируеми активи
Примери за промяна в счетоводната политика:
- промяна в счетоводната политика, в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт или промяна в съществуващ
- други
Дискусия и въпроси


Условия и цениРегистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 149 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената: 134.10 лв.
В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
Публикувал семинараSmartIdea
Организатор на семинараАкаунтинг нюз ЕООД
Телефон0888298382
Имейлoffice@accountingnews.bg
Сайтhttps://accountingnews.bg/
В категорияДанъци, Счетоводство
24 пъти