Актуални казуси по GDPR

Време на провежданена 16.10.2019
Място на провежданеНовотел София
виж на картата
Цена с ДДС139 BGN
Цена за ранна регистрация/8 часа
Лектори / участницид-р Невин Фети
Програма
09.30 – 11.00
Защитата на личните данни и други видове защита на информацията

(Обхваща се съотношението между защитата на личните данни и друга защитена информация, обработвана от администратора, например търговска тайна, данъчна и осигурителна информация, банкова тайна, класифицирана информация, с цел открояване на различията в приложимите към тях нормативни изисквания)
11.00 – 11.30 Кафе-Пауза
11.30 – 13.00 Специфики на обработването на лични данни в дейността на предприятията

(Обхващат се обработването на лични данни в трудовия контекст; обработването на единен граждански номер; обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения; обработване на лични данни за целите на директния маркетинг; обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения)
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 15.30 Практически механизми за изпълнение на задължения на администратора на лични данни

(Определяне на длъжностно лице по защита на данните, публикуване на информация по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, управление на риска за защита на личните данни – анализ на риска, оценка на въздействието върху защитата на данните, предварителна консултация с надзорен орган; осигуряване на отчетност – поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни, други способи за отчетност; уреждане на отношенията със съвместни администратори и с обработващи лични данни; обработване на лични данни в международен контекст)
15.30 – 16.00 Пауза
16.00 – 17.30 Задължения на администратора и обработващия при нарушения на сигурността на личните данни

(Установяване на естеството на нарушението; оценка на риска от нарушението на сигурността за правата и свободите на физическите лица; предприемане на мерки за ограничаване на неблагоприятните последици; уведомяване на надзорния орган за нарушението; съобщаване на засегнатите от нарушението субекти на данни; документиране на нарушенията)
Условия и цениЦената е валидна при плащане до 31 август.
Включва 8 часа лекции, две кафе паузи, сертификат, възможност за предварително задаване на въпроси чрез платформата
Публикувал семинараМедиалаб
Организатор на семинараБизнес тема/Economix.bg
Телефон02 4689115
Имейлoffice@economix.bg
Сайтhttps://economix.bg/produkt/nevin-feti-zzld-2019
В категорияТРЗ, Други
113 пъти