Английски език за счетоводители - част І

Време на провежданеот 24.09.2019 до 24.10.2019, с начален час 18:15
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС228 BGN
вечерен курс - общо 20 учебни часа.
Лектори / участнициМарияна Мирчева, старши преподавател в УНСС
ПрограмаОбучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците!
Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Дати за провеждане на обучението: 24.09. и 26.09.; 1.10. и 3.10.; 8.10. и 10.10.; 15.10. и 17.10.; 22.10. и 24.10.

Програма на обучението:
1. Въведение в счетоводството:
- Дефиниция и същност.
- Професии и кариера в счетоводството.
- Основна терминология.
- Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
2. Финансови отчети:
- Отчет за приходите и разходите.
- Балансов отчет.
- Отчет за паричните потоци.
- Активи и пасиви.
- Умения – езикът на графиките.
3. Данъчно счетоводство:
- Данъчни системи, видове данъци.
- Амортизация на материални и нематериални активи.
- Умения –задаване на косвени въпроси.
4. Управленско счетоводство:
- Бюджет.
- Разходно счетоводство. Видове разходи.
- Глаголите ‚do’ и ‘make’.
5. Цени и ценообразуване:
- Видове ценообразуване.
Условия и цениЦена 190 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
157 пъти