Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки

Време на провежданена 02.07.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС144 BGN
полудневен семинар
Лектори / участнициДимитър Войнов
Програма10.00 - 13.30 ч.
1. Видове грешки в зависимост от съществото им:
- счетоводни грешки (съществени и несъществени)
- данъчни грешки
2. Видове грешки в зависимост от момента на установяването им:
- грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година
- грешки, установени през останалото време
3. Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
- Националните счетоводни стандарти
- Международните счетоводни стандарти
4. Данъчно третиране на грешките по ЗКПО.
5. Данъчно третиране на грешки, свързани с:
- данъчни амортизируеми активи
- данъчни временни разлики
- преизчисляване при данъчна загуба
- данъчни грешки
- грешки, установени при данъчен контрол
6. Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
- подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември
- подаване на писмо в НАП
Условия и цениЦена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали и кафе – пауза.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци
95 пъти