Данъчно третиране по ЗКПО при преобразуване на търговски дружества и прехвърляне на предприятие

Време на провежданена 01.07.2019, с начален час 10:00
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициДимитър Войнов
Програма1. Форми на преобразуване за данъчни цели:
– вливане
– сливане
– разделяне
– отделяне
– прехвърляне на обособена дейност
– замяна на акции
2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:
– преобразуващите се дружества
– приемащите и новоучредените дружества
– акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването
3. Активи и пасиви, предмет на преобразуване.
4. Подаване на документи в НАП във връзка с преобразуването:
– данъчен амортизационен план
– справка за неамортизируемите активи
5. Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества:
– авансови вноски
– пренасяне на загуби
– слаба капитализация
– по-ранна дата за счетоводни цели
– други
6. Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.
7. Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:
– отчуждителя
– правоприемника
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияДанъци
84 пъти