Новите моменти в документирането на трансферните цени в България

Време на провежданена 17.06.2019, с начален час 09:30
Място на провежданеСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС204 BGN
еднодневен семинар
Лектори / участнициГеорги Денборов, данъчен адвокат
Програма9.30 - 17.00 ч.
1. Какво е трансферно ценообразуване?
2. Международни аспекти и тенденции:
- Haсоки на ОИСР от юли 2010 г.
- Новите насоки на ОИСР от юли 2017 г.
- Принцип на независимите пазарни отношения – arm’s length principle.
3. Документиране на трансферните цени – общи правила.
4. Документиране на трансферните цени – специфични изисквания.
5. Изготвяне на документално досие по трансферно ценообразуване – съдържание и методология.
6. Методи за определяне на трансферни цени:
- Традиционни методи:
Метод на сравнимите неконтролирани цени.
Метод на пазарните цени.
Метод на увеличената стойност.
- Нетрадиционни/транзакционни методи:
Метод на разпределената печалба.
Метод на транзакционната нетна печалба.
7. Как информацията от автоматичния обмен на отчети по държави може да се ползва от органите по приходите при анализ на трансферните ви цени?
8. Обзор на съдебната практика, която е относима към сделки между свързани лица.
9. Заключителни бележки.
Условия и цениЦена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинараkrsb
Организатор на семинараКитов Център
Телефон02 951 58 54; 0892 24 11 72
Имейлoffice@kitovcenter.com
Сайтhttp://www.kitovcenter.com
В категорияСчетоводство
109 пъти